Stanowisko w sprawie deklaracji wiary

Możliwość podpisania przez lekarzy deklaracji wiary, w formie zaproponowanej przez dr Wandę Półtawską dnia 5 marca 2014 r. lub podobnej, wzmacnia wątpliwości, które budzi praktyka stosowania klauzuli sumienia oraz brak gwarancji proceduralnych do skorzystania z przewidzianych prawem świadczeń.
Pomimo obowiązku wskazania pacjentowi realnej możliwości uzyskania pomocy u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym oraz brak wyraźnych regulacji i ugruntowanej praktyki może dochodzić do nadużyć i przyjmowania niepisanych zasad postępowania w tym zakresie, co budzi obawy o gwarancję praw pacjenta. Problem ten w szczególny sposób dotyczy dostępu do legalnej aborcji.
Ponadto podobne działania budują negatywną atmosferę, skutkują stygmatyzacją i oddalają kwestię ochrony praw człowieka, dając przestrzeń do zagrażających godności pacjentów dyskusji medialnych i politycznych.
Amnesty International zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie wszelkich kroków, które zagwarantują pełną ochronę życia i zdrowia oraz poszanowanie praw człowieka, w tym prawa do prywatności, w polskim systemie opieki zdrowotnej.