Stany Zjednoczone/Guantanamo: prawa człowieka zakładnikiem

Zgodnie z Amerykańską Strategią Obrony Narodowej, „Ameryka musi stanowczo stanąć po stronie niezbywalności wymogów ludzkiej godności” włączając w to „rządy prawa” i „granice władzy absolutnej”. Opracowana w podobnym duchu Narodowa Strategia w sprawie Zwalczania Terroryzmu dodaje: „rozumiemy, że świat w którym te wartości są obowiązującą normą a nie wyjątkiem, będzie najlepszym antidotum na rozprzestrzenianie się terroryzmu. To jest świat, który dzisiaj musimy budować.”

Zamiast tego Stany Zjednoczone budują obóz dla więźniów w Zatoce Guantanamo i osadzają w nim więźniów z całego świata, włączając w to dzieci.

Tematy