Street art i fotografia w obronie praw kobiet

Zadaniem filmu “Siła kobiet”  jest ukazanie życia kobiet pochodzących  z Brazylii, Kenii i Kambodży, doświadczających  najbardziej rażącej przemocy, dyskryminacji, będących ofiarami przestępczości. Reżyser ukazuje w nim ich siłę, odwagę, walkę o przeżycie i godne życie. Odkrywając podobieństwa między ludźmi pochodzącymi z Afryki, Azji czy z Ameryki Południowej przybliżamy się odrobinę do uniwersalnej prawdy o istocie człowieczeństwa.
Zobacz trailer na youtube.

JR jest właścicielem największej galerii sztuki na świecie. Fotograf i jeden z najsłynniejszych twórców street-artu. Jego najbardziej rozpoznawalny projekt polega na fotografowaniu ludzkich oczu, a następnie powiększaniu fotografii do gigantycznych rozmiarów i umieszczaniu ich w najmniej oczekiwanych miejscach.
Wystawia swoje prace na ulicach całego świata, przyciągając uwagę ludzi, którzy nie są typowymi bywalcami muzeów. Jego twórczość łączy sztukę i działanie, mówi o zaangażowaniu, wolności, tożsamości i granicach.
JR jest twórcą “sztuki wszechobecnej”, która rozprzestrzenia się nieproszona, na budynkach podparyskich slumsów, na murach na Bliskim Wschodzie, na zniszczonych mostach w Afryce czy w brazylijskich fawelach.
JR pozostaje anonimowy i nie objaśnia wielkoformatowych portretów ludzi robiących dziwne miny, dzięki czemu pozostawia wolną przestrzeń na spotkanie między modelem/bohaterem i przechodniem/ odbiorcą sztuki.
To właśnie nad tym pracuje JR. Nad prowokowaniem do stawiania pytań?
Tym razem w projekcie ?Women are Heroes? (Siła kobiet) JR postanowił oddać hołd bezimiennym bohaterkom dnia codziennego z dzielnic biedoty Globalnego Południa.
– Gdy udaję się do tych miejsc, to nie po to, by relacjonować te wydarzenia lub zaprzeczać temu, co napisała prasa, ale po to, aby odkryć rzeczywistość, która została pominięta przez dziennikarzy poszukujących sensacji. Mój film opowiada prawdziwe historie kobiet, które kryją się za tymi zdjęciami – mówi o swoim filmie i pracy JR.
Film jest nakręcony bardzo wysokiej rozdzielczości. JR zastosował w wielu częściach filmu technikę poklatkową. W filmie usłyszymy muzykę Massive Attack, Patrice i Damon Albarn.
Konkurs
Pierwsze pięć osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie: “Czy Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?”, na adres [email protected] otrzymają jedno podwójne zaproszenie na pokaz przedpremierowy filmu “Siła kobiet” 24 stycznia o godz. 19.30 w Kinotece, w sali nr 2 w Warszawie.
Regulamin konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą Siła kobiet, rozpoczyna się 21 stycznia 2013 roku, a kończy 22 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00.
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok. 2. 00-672 Warszawa
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca fanem lub fanką Amnesty International na Facebooku, która wyśle poprawną odpowiedź na pytanie – Czy Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? – na adres e-mail [email protected] oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa. Można wysłać skan e-mailem.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.
2.4 Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych pięć osób, które wyślą poprawne odpowiedzi.
3. NAGRODY
3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jedno zaproszenie dla dwóch osób na pokaz przedpremierowy filmu “Siła kobiet”, na 24 stycznia 2013 r. w Warszawie na godz. 19.30, w Kinotece, w sali nr 2.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl.
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.