Sudan: Ścigany przez MTK za zbrodnie wojenne Ahmad Harun poprowadzi dochodzenie w sprawie naruszeń praw człowieka w Darfurze

Taka decyzja władz Sudanu dowodzi całkowitego lekceważenia troski międzynarodowej opinii publicznej o rozwiązanie kryzysu humanitarnego i ukaranie winnych naruszeń praw człowieka w Darfurze. Prezentuje również oczywisty brak szacunku dla autorytetu Międzynarodowego Trybunału Karnego w zakresie sądzenia winnych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
W marcu 2007 r. przeciw Ahmadowi Harunowi oraz przywódcy para-milicji Dżandżawid, Ali-emu Kushaybowi , Międzynarodowy Trybunał Karny wysunął zarzuty o popełnienie łącznie 51 zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości , między innymi  morderstw i gwałtów.  MTK wezwał władze Sudanu do pomocy w aresztowaniu oskarżonych i doprowadzeniu ich przed oblicze Trybunału. Rząd w Chartumie oświadczył wtedy, iż  – wbrew panującym zwyczajom –  nie wyda swoich obywateli w ręce międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.
Nominacja  Ahamda Haruna na przewodniczącego komitetu ds. badania naruszeń praw człowieka w Darfurze jest wyraźnym dowodem pogardy władz Sudanu dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, obywateli Darfuru oraz dla Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, który właśnie zakończył swoją wizytę w tym kraju. Decyzja sudańskich władz jest niezgodna z rezolucjami ONZ oraz postanowieniami porozumień pokojowych, które dotyczą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych naruszeń praw człowieka w Darfurze. Amnesty International obawia się, że decyzja rządu w Chartumie wpłynie na pogorszenie sytuacji w rejonie konfliktu i przyczyni się do wzrostu liczby aktów przemocy i bezkarności. Dlatego organizacja domaga się niezwłocznego aresztowania obu oskarżonych przez MTK oraz podjęcia skutecznych działań przez rząd Sudanu w zakresie wyjaśnienia zbrodni, popełnionych w Darfurze.