Sudan, Darfur: Rząd powinien zaprzestać zastraszania i aresztowań cywili kontaktujących się z cudzoziemcami

           Dziesiątki ludzi zostało zatrzymanych od czerwca 2004 roku w różnych częściach Darfuru za komunikowanie się z przywódcami zagranicznych rządów, takimi jak Sekretarz Stanu USA Colin Powell, Minister Spraw Zagranicznych Francji Michel Barnier, członkowie Komisji Unii Afrykańskiej (AU) ds. Zawieszenia Broni  oraz niezależni dziennikarze. Aresztowania miały również  miejsce w przypadku swobodnych wypowiedzi na temat kryzysu w Darfurze.
        
           „Rząd w Sudanie powinien zagwarantować, iż nikt z aresztowanych nie będzie poddawany torturom lub w inny sposób źle traktowany podczas pobytu w areszcie, jak również to, iż ludność Sudanu będzie mogła swobodnie wypowiadać się na temat Darfuru bez strachu przed odwetem”, stwierdziła organizacja.
            Najnowsze przypadki zastraszania i aresztowania cywili i wysiedleńców na terenie Darfuru:
W północnym Darfurze
            Wiadomo, iż co najmniej 47 osób zostało aresztowanych między 26 czerwca a 3 sierpnia przez siły bezpieczeństwa sudańskiej armii. Powodem zatrzymania był kontakt z członkami zagranicznych delegacji. Pośród aresztowanych znaleźli się:
·         Piętnastu mężczyzn z obozu Abu Shawq, położonego w pobliżu al-Fasher. Mężczyźni ci zostali zatrzymani przez oficerów bezpieczeństwa po tym jak Sekretarz Stanu USA Colin Powell odwiedził obóz 30 czerwca br.
·         Pięciu mężczyzn, również z obozu Abu Shawq, zostało aresztowanych 27 lipca, zaraz po wizycie Ministra Spraw Zagranicznych Francji Michel’a Barnier’a.
·         Sześciu mężczyzn, pośród których był omda (burmistrz) Abu Jereda, zostało aresztowanych pomiędzy 15 a 17 lipca w Abu Jereda- wiosce w pobliżu Al Fasher, z powodu domniemanego kontaktu z członkami Komisji Unii Afrykańskiej ds. Zawieszenia Broni.
·         Donosi się również, iż dwóch innych ludzi, którzy mieli pełnić urzędy omdas w Kabkabiya, zostało zatrzymanych przez milicję Janjawid w Kabkabiya i są nadal przez nich przetrzymywani.
·         Inni, również kobiety, zostali aresztowani 3 sierpnia w Mellit, jak się wydaje, po rozmowie z Komisją AU ds. Zawieszenia Broni.
·         Obserwatorzy Unii Afrykańskiej wielokrotnie prosili o zezwolenie na widzenie z zatrzymanymi,
            jednak jak dotąd odpowiedz była odmowna.
W południowym Darfurze
·         Abazer Ahmad Abu al-Bashir, adwokat specjalizujący się w prawach człowieka, został aresztowany przez sudańskie Siły Bezpieczeństwa i Służbę Wywiadowczą w mieście Nyala 24 lipca , po tym jak Abu al-Bashir wystosował petycję (popartą przez wielu lokalnych przywódców grup etnicznych w regionie) żądającą od państwowego Naczelnika Południowego Sudanu zakończenia konfliktu. Zatrzymanemu nie przedstawiono jeszcze zarzutów, jednak na szczęście ma on dostęp do pomocy prawnej.
·         Buthayna Mohamed Ahmed, członkini Związku Sudańskich Kobiet, została aresztowana przez oficerów bezpieczeństwa narodowego 29 lipca  i pozostaje w izolacji w więzieniu w Nyala za działalność na rzecz pokoju i rozbrojenia milicji Janjawid.
W zachodnim Darfurze

  • Raporty donoszą o czterech przywódcach grup etnicznych w Masalit, którzy zostali aresztowani 17 lipca w obozie Ardamata, na przedmieściach Al- Jeneina, za to, iż  ostrzegli przesiedlonych towarzyszy, aby nie wracali oni do swoich wiosek, ponieważ ciągle jest tam niebezpiecznie. Drugim powodem zatrzymania były kontakty z -cudzoziemcami-. Owa czwórka mężczyzn została zwolniona 3 sierpnia.

         Po szczycie Ligi Arabskiej, który miał miejsce 9 sierpnia w Darfurze, sudański rząd ponownie obiecał poprawić swój stosunek do poszanowania praw człowieka. Amnesty International nawołuje rząd do zaprzestania aresztowań tych, którzy mówią głośno na temat pogwałcenia praw człowieka w Darfurze.
          Potrzeba monitorowania i odnotowywania przypadków braku poszanowania praw człowieka w Darfurze pozostaje kluczową sprawą. Amnesty International nalega na natychmiastowy dostęp do miejsc w Darfurze (takich jak zakłady karne) dla prawników, obserwatorów Komisji ds. zawieszenia Broni, obserwatorów ds. praw człowieka, pracowników humanitarnych i dziennikarzy.
          Zrob cos, aby zakonczyc tragedię w Darfurze!
http://www.amnesty.org.pl/index.php/ai/content/view/full/1618