Sudan: Obrońca praw człowieka aresztowany w przeddzień otrzymania międzynarodowej nagrody praw człowieka

Członkowie Sił Bezpieczeństwa i Agencji Wywiadowczej aresztowali dr Mudawi Ibrahim’a , z zawodu inżyniera z czwórką dzieci, przewodniczącego Sudańskiej Społecznej Organizacji Rozwoju ( SUDO) 8 maja w Chartum North wraz z dwoma innymi pracownikami SUDO- Yasir’em Salim i jego kierowcą Abdallah Taha. Są oni przetrzymywani w odosobnieniu, bez postawienia im zarzutów, w Centrum Bezpieczeństwa Narodowego w Chartum North.


“Rząd Sudanu kontynuuje politykę nękania swoich krytyków i obrońców praw człowieka.” stwierdził Kolawole Olaniyan, dyrektor Afrykańskiego Programu Amnesty International, nazywając również aresztowanie dr Mudawi Ibrahim’a “niedopuszczalnym”.

 

“W momencie gdy Narodowa Konstytucyjna Komisja Kontroli dyskutuje o nowej konstytucji Sudanu, w skład, której wejdzie deklaracja praw człowieka, sudański rząd aresztuje ,bez przedstawienia zarzutów, osoby krytykujące władzę i pokojowo działających obrońców praw człowieka”, stwierdził Kolawole Olaniyan. “Sudańskie siły bezpieczeństwa szanują prawa człowieka niestety wyłącznie w teorii, nie w praktyce.”

 

Dr Mudawi Ibrahim był już więziony przez siedem miesięcy w 2004 roku po jego wizycie w Darfurze. 24 stycznia tego roku, został ponownie zatrzymany w prowincji Kordofan i przetrzymywany w odosobnieniu, bez przedstawianie mu zarzutów, bez dostępu do adwokata i pomocy medycznej, a także bez pozwolenia na widzenia z rodziną. 19 lutego Ibrahim rozpoczął strajk głodowy, żądając aby przedstawiono mu w końcu zarzuty lub wypuszczono; następnie oskarżono go na podstawie 133 artykułu kodeksu karnego, o próbę popełnienia samobójstwa i odwieziono do szpitala. 3 marca został wypuszczony za kaucją.

 

SUDO usilnie próbuje wspierać rozmowę i pojednanie pomiędzy grupami zaangażowanymi w konflikt w Sudanie. Jedno z owych “spotkań pojednawczych” między etnicznymi grupami zamieszanymi w konflikt w Sudanie zostało prawdopodobnie odwołane z powodu aresztowania dr Mudawi Ibrahima.

 

“Oczywiście, że martwimy się o dr Mudawi Ibrahima”, powiedział Kolawole Olaniyan “jednak istnieją również dziesiątki innych więźniów sumienia lub więźniów politycznych, wielu z nich jest przetrzymywanych w nieznanym miejscu bez kontaktu ze światem i bez przedstawienia zarzutów. Kilku z nich, od czasu aresztowania, zostało poddanych torturom i maltretowanych Są to między innymi mieszkańcy Darfuru, gdzie prawa człowieka są nadal rażąco nie przestrzegane, członkowie Kongresu Beja z wschodniego Sudanu i zwolennicy opozycyjnych partii politycznych, takich jak Kongres Ludowy”.


Oto lista tych, którzy między innymi, pozostają zatrzymani:


Babiker Mohammed Abdallah Atim, prawnik z Darfuru, który zastał zatrzymany 16 miesięcy temu i pozostaje w areszcie bez wyroku. Istnieją podejrzenia, iż był poddawany torturom. Podczas pobytu w areszcie (ponad rok) zezwolono na zaledwie jedno widzenie – z żoną.

 

Mudather Suleiman Osman Bahr al-Din, siedemnastoletni uczeń z Zalingei, w Darfurze, został aresztowany 2 października 2004 roku, za domniemane poparcie dla Sudańskiej Armii Wyzwoleńczej. Ciągle pozostaje w więzieniu w Zalingei bez przedstawienia mu zarzutów.

 

Abdel Ghaffar Musa Farraj, student, lat 22, zatrzymany w lutym 2005 roku. Prawdopodobnie zakuty w

kajdany i bity przez wywiad wojskowy. Po 16 dniach, został przewieziony w region Nyala i oskarżony o zbrodnie przeciwko państwu.

 

Abdel Rahim al-Bur’ay, członek Kongresu Beja, a także pracownik Ministerstwa Planowania w Port Sudan, który nie widział się ze swoją rodziną od 1 lutego 2005 roku, kiedy to został zatrzymany ,na dwa dni, bez przedstawienia zarzutów , po tym jak siły bezpieczeństwa użyły ostrej amunicji (zabijając ponad 20 osób) podczas tłumienia demonstracji w Port Sudan we Wschodnim Sudanie.

 

 

Tło wydarzeń

 

Powszechne Porozumienie Pokojowe zostało podpisane przez rząd Sudanu i Sudańską Ludową Armię Wyzwoleńczą (SPLA) 9 stycznia 2005 roku. Wprowadzenie w życie postanowień zawartych w porozumieniu idzie opornie, a Narodowa Konstytucyjna Komisja Kontroli stosunkowo niedawno rozpoczęła prace nad projektem konstytucji .Ponad 1,86 milionów uchodźców wewnętrznych w Darfurze i 200.000 uchodźców w Czadzie spędzi prawdopodobnie kolejny rok w obozach dla uchodźców, gdyż niebezpieczna sytuacja w terenach wiejskich nadal nie pozwalam im powrócić do domów. Amnesty International wezwało Unię Afrykańską do przeprowadzenia misji na rzecz zawieszenia broni.

Tematy