Sudan: Rada Bezpieczeństwa ONZ musi zainterweniować

Pomimo zobowiązań podjętych przez władze Sudanu we Wspólnym Komunikacie tych władz i ONZ z 3 lipca, w sytuacji ludności cywilnej Darfur nie nastąpiła dotąd żadna wyraźna zmiana.

 

Zważywszy na daleko idące zapisy Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności te wymagające od krajów członkowskich współpracy na rzecz promowania i ochrony praw człowieka, kraje zasiadające obecnie w Radzie Bezpieczeństwa mają nie tylko moralny ale i prawny obowiązek pomóc cierpiącym Sudańczykom.

 

Amnesty International apeluje do rządów Algerii, Angoli, Beninu, Brazylii, Chile, Chin, Filipin, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Pakistanu, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii aby pilnie przyjęły rezolucję dotyczącą Sudanu, która:

  • potępia zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w Darfur;
  • tworzy bez zwłoki niezależną międzynarodową Komisję Śledczą badającą zakres zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, innych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego oraz rzekomego ludobójstwa. Komisja powinna ustalić jak postawić przed sądem osoby odpowiedzialne za pogwałcenia praw człowieka i prawa humanitarnego. Komisja powinna także zasugerować jak zapewnić bezpieczny i godny  powrót uchodźców do ich wiosek. Komisja powinna upublicznić swe rekomendacje i wyniki swych badań;
  • zapewnia ochronę cywilom i uchodźcom z Darfur;
  • wspiera działania mające na celu osądzenie wszystkich odpowiedzialnych za pogwałcenie praw człowieka;
  • nakłada embargo na transfer sprzętu wojskowego, ochrony i policyjnego, broni, personelu i udzielanie szkoleń rządowi Sudanu oraz wszystkich innych grup, które mogłyby użyć tych środków do naruszania praw człowieka w Darfur. Embargo musi być zabezpieczone przez sprawny system monitorowania ewentualnych naruszeń, który jednocześnie zdawałby okresowe raporty z własnej działalności;
  • wysyła odpowiednią liczbę właściwie wyposażonych obserwatorów mających zbadać pogwałcenia praw człowieka w Darfur oraz nadzorować ochronę cywilów, wliczając osoby przebywające w obozach uchodźców. Obserwatorzy powinni upublicznić swe rekomendacje i wyniki swych badań.

Tematy