SYRIA: Możliwy więzień sumienia/ obawa stosowania tortur lub maltretowania/ obawa o stan zdrowia

AI Index: MDE 24/019/2004

 • Hassan Watfi (m), urodzony w 1964

Działacz praw człowieka Hassan Watfi został aresztowany we wczesnych godzinach rannych 16 marca 2004 r. przez  funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Zabrano go z domu w rejonie Masiaf na przedmieściach miasta Hama, w środkowej Syrii. Jest przetrzymywany w siedzibie Wywiadu Wojskowego w stolicy, Damaszku; wydaje się, że w odosobnieniu. W związku z powyższym może być narażony na ryzyko stosowania tortur lub maltretowania.

Hassan Watfi jest aktywnym członkiem syryjskiej Arabskiej Organizacji na rzecz Praw
Człowieka ( AOHR). Amnesty International obawia się, że to może być powód jego
zatrzymania. Jeśli tak jest, Amnesty International uważałaby go za więźnia sumienia,
aresztowanego wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich przekonań. 

Mówi się, że Hassan Watfi cierpi na chroniczną dolegliwość serca.
 
TŁO WYDARZEŃ

Amnesty International wielokrotnie wyrażała swoje obawy dotyczące więzienia obrońców praw człowieka oraz innych osób, wykorzystujących swoje prawo do wolności słowa w Syrii. Ludzie przetrzymywani w odosobnieniu są notorycznie torturowani. Setki syryjskich Kurdów aresztowano i są przetrzymywani w odosobnieniu w wyniku starć między Kurdami a Arabami na meczu w Qamishli 12 marca 2004 r. Są oni narażeni na tortury. 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku angielskim lub polskim:

 • prosząc o podanie przyczyn aresztowania Hassan Watfi;
 • wyrażając obawę, że Hassan Watfi może być więźniem sumienia, aresztowanym
  wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością na rzecz praw człowieka oraz
  wzywając, aby został natychmiastowo i bezwarunkowo zwolniony, o ile nie zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa karnego, wówczas powinien zostać osądzony zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi sprawiedliwych procesów;
 • wyrażając obawę, że Hassan Watfi cierpi na poważną chroniczną dolegliwość serca oraz nalegając, aby władze zezwoliły mu na dostęp do odpowiedniej opieki medycznej;
 • wzywając władze do zagwarantowania, że Hassan Watfi nie będzie torturowany albo w jakikolwiek inny sposób maltretowany w areszcie;
 • nalegając, aby Hassan Watfi uzyskał natychmiastowy dostęp do prawnika oraz
  zezwolenie na odwiedziny krewnych.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Prezydent
Bashar al-Assad
President of the Republic
Presidential Palace
Abu Rummaneh, Al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax:      + 963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/ Wasza Ekscelencjo

2. Minister Spraw Wewnętrznych
Major Generał Ali Hammud
Minister of the Interior
Ministry of Interior
Merjeh Circle
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax:    + 963 11 222 3428
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/ Wasza Ekscelencjo

W razie wysyłania apeli po 7 maja 2004 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy