Syria: Od represji do konfliktu zbrojnego w Aleppo

Raport zatytułowany All-Out Repression opisuje sytuację zastaną przez badaczkę Amnesty International w Aleppo pod koniec maja tego roku. Opisuje on jak siły bezpieczeństwa i wspierane przez rząd bojówki rutynowo ostrzeliwały pokojowe demonstracje, zabijając i raniąc protestujących i osoby postronne, w tym dzieci. Osoby ranne w wyniku tych ataków i pomagający im lekarze byli zabijani.
– Trwający właśnie atak na Aleppo, który naraża cywili na jeszcze większe niebezpieczeństwo, jest zgodny z występującym dotychczas mechanizmem postępowania syryjskich sił bezpieczeństwa, które systematycznie dopuszczają się ogromnych naruszeń praw człowieka – mówi Donatella Rovera, Ekspertka ds. kryzysowych w Amnesty International, która spędziła ostatnio kilka tygodni, badając naruszenia praw człowieka w północnej Syrii, w tym w Aleppo.
Na nasilanie się w ostatnich miesiącach częstotliwości protestów w Aleppo, największym mieście Syrii i jej gospodarczym centrum, aparat bezpieczeństwa państwa odpowiedział przy pomocy brutalnej siły, zabijając wielu pokojowych demonstrantów. Osoby aresztowane były natomiast rutynowo torturowane i zastraszane podczas detencji.
– Jasne jest to, że Syryjski rząd nie ma najmniejszego zamiaru zaprzestania tych zbrodni, nie mówiąc już o przeprowadzeniu w ich sprawie dochodzenia. Wręcz przeciwnie, próbuje on zapobiec jakiemukolwiek niezależnemu śledztwu w sprawie poważnych naruszeń w Aleppo i innych częściach kraju – mówi Rovera. – Obowiązek rozliczenia tych zbrodni i zapewnienia sprawiedliwości Syryjczykom spoczywa na społeczności międzynarodowej. Brak działań ze strony Rady Bezpieczeństwa przez ostatnie 18 miesięcy doprowadził do poczucia bezkarności i popełniania przez syryjski rząd zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do zapewnienia obecności misji monitorującej prawa człowieka w Syrii poprzez wzmocnienie, rozszerzenie i przedłużenie mandatu sparaliżowanej obecnie Misji Nadzorującej (UN Supervision Mission in Syria, UNSMIS), która ma zakończyć swoją działalność w sierpniu, lub poprzez ustanowienie nowego mechanizmu kontrolnego. Amnesty International ponawia apel do Rady Bezpieczeństwa, aby ta przekazała do Międzynarodowego Trybunału Karnego sprawy dotyczące naruszeń praw człowieka w Syrii, i aby objęła Syrię embargiem na dostawy broni w celu zahamowania dopływu broni do sił lojalnych syryjskim władzom. Dodatkowo Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa do zamrożenia aktywów prezydenta Syrii Baszara al-Asada i innych osób, które mogą być zamieszane w nakazywanie i popełnianie czynów łamiących prawo międzynarodowe.
Kryzys w Syrii przerodził się w wewnętrzny konflikt zbrojny. W związku z tym Amnesty International ponawia wezwanie do państw rozważających przesłanie broni Wolnej Armii Syryjskiej (Free Syrian Army, FSA) lub innym zbrojnym grupom opozycyjnym, aby przeprowadziły wcześniej rygorystyczną ocenę ryzyka w celu upewnienia się, czy nie zostanie ona użyta do popełnienia lub ułatwienia popełnienia poważnych naruszeń praw człowieka, w tym przestępstw w świetle prawa międzynarodowego.
Poniżej cały raport All-Out Repression do pobrania.