Sytuacja uchodźców w Południowym Sudanie – raport

Raport opisuje tragiczną sytuację osób, które zmuszone są do ucieczki z sudańskich regionów Kordofanu Południowego i Nilu Błękitnego, gdyż cierpią z powodu walk trwających pomiędzy Siłami Zbrojnymi Sudanu (SAF) i Północną Armią Wyzwolenia Narodu Sudańskiego (SPLA-N). Od czasu rozpoczęcia konfliktu w obu państwach przesiedlono setki tysięcy ludzi. Przesiedlano także do krajów sąsiadujących. Między czerwcem 2011 i kwietniem 2012 roku ponad 114 000 Sudańczyków uciekło do Południowego Sudanu, a 30 000 do Etiopii.
– Taka skala uchodźstwa jest reakcją na zakrojone na ogromną skalę i skierowane również przeciwko ludności cywilnej bombardowania lotnicze przeprowadzane przez SAF – mówi Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. – W regionach Kordofanu Południowego i Nilu Błękitnego panują również niedobory żywności spowodowane świadomą polityką sudańskiego rządu, który nie dopuszcza do nich pomocy humanitarnej – dodaje.
Konflikt między SAF i SPLA-N podsycany jest przez dostawy broni, która nadal dostarczana jest obu stronom. Pomimo ciągłych naruszeń praw człowieka i zbrodni wojennych, których dopuszcza się SAF – Białoruś, Chiny, Rosja i Ukraina kontynuowały w ostatnich latach dostawy broni do regionu. Jako że obecnie nie istnieją międzynarodowe normy prawne, które ustalałyby zasady handlu bronią, SAF może używać dostarczanych przez te kraje samolotów do przeprowadzania bombardowań bez rozróżniania celów na cywilne i wojskowe. Naloty takie są zakazane przez prawo międzynarodowe. Tysiące osób zmuszanych jest do ucieczki bezpośrednio w wyniku bombardowań bądź w strachu przed nimi. Ci, którzy zostają, często giną lub z powodu obrażeń nie są w stanie uprawiać ziemi.
Raport opisuje sytuację uchodźców, którzy schronili się w Południowym Sudanie, oraz naruszenia praw człowieka, na które byli narażeni w wyniku konfliktu trwającego w regionach Kordofanu Południowego i Nilu Błękitnego, jak również naruszenia i wyzwania humanitarne, z którymi mierzyć się muszą w obozach dla uchodźców, do których uciekają.
– W obozach dla uchodźców w Południowym Sudanie panuje poważny niedobór wody i pożywienia, uchodźcy nie mają dostępu do edukacji, nie są chronieni przed przemocą na tle seksualnym czy płciowym i narażeni są ze względu na obecność uzbrojonych sił przebywających w obozach – mówi Draginja Nadaždin.
Amnesty International wzywa państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do ustanowienia efektywnego Traktatu o handlu bronią, który nakładałby na rządy obowiązek odmówienia wykonania transferu broni ze swego terytorium, jeżeli istnieje znaczące prawdopodobieństwo, iż zostanie ona użyta do popełnienia poważnych naruszeń praw człowieka, m.in. takich, do jakich dochodzi obecnie w Sudanie. Okazją do uchwalenia takiego traktatu będzie konferencja negocjacyjna ONZ, która odbędzie się 2-27 lipca br.
Photo: Pete Muller