Szkolna Grupa z Wałcza świętuje Urodziny Amnesty International

28 maja 2009 r. po raz drugi świętowaliśmy Urodziny Amnesty International w ZS nr 3,
a potem także w Wałczu przed sklepem -Orion-. Szkolna Grupa AI (Natalia Siejko, Natalia Jarzeńska, Paulina Olas, Marta Daniel, Lidia Padysz, Mateusz Kucharczyk, Magda Jakubowicz, Monika Leszczyk, Paulina Ziemba, Małgorzata Klima)  przypomniała uczniom i mieszkańcom miasta o wydarzeniach sprzed 19 lat, a także zaprezentowała kampanie prowadzone przez AI w tym roku: Stop Torturom w wojnie z terroryzmem, Stop egzekucjom, Stop przemocy wobec kobiet, Dignity, Antydyskryminacja, Obama-s First 100 Days, Stop wykorzystywaniu dzieci jako żołnierzy. Członkowie SzGAI ubrani byli w żółte koszulki i czarne spodnie, czyli barwy Amnesty International. Na głowach mieli czarne worki, a ręce oplatał żelazny łańcuch. Były to symbole wiążące się z  głównymi celami działalności AI:

  • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia,
  • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego,
  • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,
  • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz "zaginięciom",
  • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Rozdawaliśmy białe i żółte balony, ulotki informujące o organizacji AI, jej celach, podejmowanych działaniach itp. Przyjmowaliśmy także wpisy do Księgi Jubileuszowej, specjalnie założonej na tę okazję. Zapraszamy do galerii:
www.amnestyzwa.pl
Akcja SzGAI została połączona z akcją, której inicjatorką była p. Jolanta Parandyk. Pani Jola i uczniowie z jej klasy (III TE i II E) promowali -Kampanię Wodną- Polskiej Akcji Humanitarnej (www.wodapitna.pl). –Kampania Wodna- to program niesienia pomocy ludziom pozbawionym dostępu do wody pitnej. W ramach tej akcji uczniowie namawiali do zakupu wody mineralnej Cisowianka (firma włączyła się do współpracy z PAH). Zysk ze sprzedaży tej wody PAH przeznacza na budowę studni w Sudanie Południowym i Darfurze. Istotnym jest fakt, iż mieszkańcy Wałcza i uczniowie ZS nr 3 dowiedzieli się, że nie każdy człowieka na świcie ma dostęp do wody pitnej i istnieją regiony, w których woda może być surowcem pożądanym równie bardzo jak złoto. Akcję wspiera również Amnesty International.

Tematy