Filtruj biura

127 wyniki

Bliski Wschód i Afryka Płn. Dyskrymi­nacja

Koniec wymówek

Nasze przesłanie jest jasne. Kobiety i dziewczęta mają prawo do życia wolnego od przemocy seksualnej oraz do prawa do nietykalności cielesnej. Prawa te znane są w prawie międzynarodowym jako prawa seksualne i reprodukcyjne. To powszechne prawa człowieka, a obowiązkiem rządów jest ich zapewnienie,...