Dlaczego wciąż potrzebujemy Dnia Kobiet?

  1. Nie wszędzie gwałt małżeński jest przestępstwem

W 1993 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała, że nieuznawanie gwałtu małżeńskiego za przestępstwo jest naruszeniem praw człowieka. Mimo to wiele krajów wciąż nie zmieniło prawa – jednym z nich jest Tunezja, która mimo wielu pozytywnych zmian w zakresie praw człowieka, wciąż zawodzi kobiety doświadczające przemocy seksualnej. Działamy, żeby to zmienić – możesz podpisać petycję w tej sprawie.
podpisz petycję

  1. Dziewczynki i kobiety są zmuszane do małżeństwa

Według danych UNICEFu ponad 700 milionów kobiet żyjących dziś na świecie wyszło za mąż przed 18 urodzinami, a około 1/3 z nich przed ukończeniem 15 lat. Jednym z krajów, w którym ta praktyka się utrzymuje, jest Burkina Faso. Dziewczyny wydawane za mąż wbrew ich woli, zazwyczaj są zmuszane również do porzucenia nauki i urodzenia dziecka jak najszybciej. Wiele z nich ucieka, by szukać schronienia setki kilometrów od domu. W ich sprawie działaliśmy podczas ostatniego Maratonu Pisania Listów.

  1. Kobiety umierają, bo odmawia im się przerwania ciąży

Wciąż są kraje, w których przerwanie ciąży jest całkowicie zakazane, jak Salwador czy Chile, lub takie, w których jest możliwe tylko w przypadku poważnego zagrożenia życia, jak Irlandia. We wszystkich kobiety są zmuszane ryzykować życiem i kontynuować ciążę, jak chce prawo, lub wyjechać zagranicę, by przerwać ciążę. Zmuszanie kobiety, by kontynuowała ciążę, mimo zagrożenia życia lub zdrowia jest uznawane za tortury. W tych krajach nie można również przerwać ciąży, jeśli jest ona wynikiem gwałtu.

  1. Kobiety są skazywane na więzienie, bo poroniły

Tak dzieje się w Salwadorze i Nikaragui, ale również w USA. Kobiety są aresztowane po poronieniu czy z powodu komplikacji w ciąży. Związane jest to zwykle z prawem antyaborcyjnym całkowicie lub prawie całkowicie zakazującym przerywania ciąży. Teodora del Carmen Vasquez z Salwadoru została skazana na 30 lat więzienia, bo urodziła martwe dziecko. Oskarżono ją o zabójstwo. Carmen była bohaterką Maratonu Pisania Listów.

  1. Kobiety na całym świecie doświadczają przemocy seksualnej

Wiele kobiet codziennie doświadcza molestowania seksualnego. Badanie ONZ pokazało, że 43% mieszkanek Londynu przynajmniej raz doświadczyło molestowania na ulicy. Przemoc seksualna w szczególny sposób dotyka uchodźczynie, które mają również mniejsze możliwości zgłoszenia przestępstwa.
Wciąż jeszcze miliony kobiet muszą walczyć o przestrzeganie ich praw – pamiętajmy o nich w Dniu Kobiet, gdziekolwiek na świecie się znajdują. Podejmij działanie, by walczyć o prawa swoje i innych>>>
Dzień Kobiet 2016 – co świętujemy w tym roku!

  1. Guadelupe skazana za poronienie wyszła na wolność w Salwadorze

Carmen Guadelupe Vasquez przebywała w więzieniu od 2007 roku odsiadując wyrok 30 lat za poronienie zakwalifikowane jako zabójstwo. W momencie skazania miała 18 lat. W zeszłym roku została ułaskawiona, ale Amnesty International oraz aktywiści i aktywistki w Salwadorze nie przestają walczyć o zniesienie całkowitego zakazu aborcji, który doprowadził do praktyki skazywania kobiet, które znajdują się w podobnej sytuacji do Guadelupe.

  1. Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Dołączyła tym samym do grona 17 państw, które ratyfikując ją zobowiązały się do wprowadzenia skutecznych rozwiązań prawnych i rozwiązań, które doprowadzą do eliminacji zjawiska. Konwencję podpisało 37 krajów. Zobowiązuje ona państwa m.in. do wsparcia dla ofiar, w tym 24-godzinnego telefonu zaufania, oraz do przeznaczenia odpowiednich środków finansowych na zwalczanie przemocy.

  1. Kobiety i dziewczęta w RPA mają zapewniony lepszy dostęp do opieki medycznej w czasie ciąży.

Podczas Maratonu Pisania Listów w 2014 roku wspólnie domagaliśmy się lepszej opieki dla kobiet w regionie Mkhondo w RPA. Dziś jedna z klinik świadczy pomoc siedem dni w tygodniu zamiast dwóch, co znacznie ograniczyło czas oczekiwania na przyjęcie. Wprowadzono też zmiany, które zapewnią lepsze poszanowanie prywatności pacjentek, co jest ważne szczególnie dla tych, które są nosicielkami wirusa HIV.

  1. Amnesty International pomogła zbliżyć Irlandię do zmiany restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego

W Irlandii przerwanie ciąży jest możliwe tylko w przypadku poważanego zagrożenia życia i zdrowia kobiety, a wysokie kary więzienia za dokonanie i wykonanie zabiegu sprawiają, że dostęp do niego jest w praktyce niemożliwy. Dzięki naszej kampanii coraz więcej lekarzy/ek, osób publicznych i zwykłych ludzi mówi głośno o potrzebie zmiany przepisów, która może się dokonać już wkrótce.

  1. Wiedza o prawach seksualnych i reprodukcyjnych dotarła o setek tysięcy młodych ludzi na całym świecie, dzięki materiałom edukacyjnym Amnesty International

Podręcznik dla nauczycieli/ek oraz edukatorów/ek „Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka” umożliwił osobom pracującym z młodymi ludźmi łatwiejszą rozmowę na ważne tematy takie jak przemoc seksualna w szkole i poza nią, czy też dyskryminacja i wykluczenie. Jeśli pracujesz grupą, możesz zamówić polską wersję podręcznika.

Malika 'La Slammeuse' sfotografowana przez Leilę Alaoui 13 stycznia 2016 w Wagadugu w Burkina Faso Ouagadougou, Burkina Faso, w ramach kampanii Moje ciało a prawa człowieka.

Malika ‘La Slammeuse’ sfotografowana przez Leilę Alaoui 13 stycznia 2016 w Wagadugu w Burkina Faso, w ramach kampanii Moje ciało a prawa człowieka.