Burkina Faso: tysiące dziewcząt zagrożonych przymusowymi i wczesnymi małżeństwami

Najnowszy raport “Wymuszone małżeństwa i bariery w dostępie do antykoncepcji w Burkina Faso” (Coerced and denied: Forced marriages and barriers to contraception in Burkina Faso)  pokazuje, jak przemocą psychiczną, fizyczną i ekonomiczną kobiety pozbawiane są możliwości decydowania w podstawowych obszarach ich życia.

– W niektórych regionach kraju ponad połowa dziewcząt jest wydawana za mąż przed 18. rokiem życia. Po ślubie oczekuje się, że urodzą dzieci tak szybko jak to możliwe. Ciąża we wczesnym wieku zwiększa ryzyko śmierci dziewczyny lub poważnych konsekwencji zdrowotnych. Niewiele z nich również kontynuuje edukację po ślubie – mówi Alioune Tine, dyrektor regionalna AI na Afrykę Zachodnią i Środkową.

Amnesty International rozmawiała z 379 dziewczętami i kobietami dokumentując naruszenia ich praw i analizując przeszkody w dostępie do antykoncepcji. Wśród nich było 35 ofiar przymusowych i wczesnych małżeństw, którym udało się uciec. Zgodnie z prawem w Burkina Faso dziewczyna musi mieć minimum 17 lat, by zawrzeć związek małżeński. Władze nie prowadzą kompleksowych działań, by wcielić te przepisy w życie.
Dziewczęta, które decydują się uciec są pod ogromną presją ze strony rodziny i społeczeństwa. Wiele otrzymuje groźby lub doświadcza przemocy. 13-letnia Maria uciekła z domu i przeszła na piechotę 170 kilometrów do najbliższego schroniska dla dziewcząt.

– Mój ojciec wydał mnie na 70-letniego mężczyznę, który już miał pięć żon. Ojciec groził mi, że mnie zabije, jeśli nie zamieszkam w domu męża.

Wczesne i przymusowe małżeństwa to tylko część szerszego problemu. Prawie wszystkie kobiety i dziewczęta, z którymi rozmawiały badaczki AI, powiedziały, że doświadczyły przemocy, gdy próbowały porozmawiać z partnerami o stosowaniu antykoncepcji. Koszty antykoncepcji sprawiają, że zwykle one same nie są w stanie jej kupić i są zależne od męża. Prawie 30% dziewcząt w wieku 15-19 lat w regionach wiejskich ma już dziecko lub jest w ciąży.
Burkina Faso ma jeden z najwyższych na  świecie odsetek dziewcząt, które są wydawane za mąż przed osiągnięciem pełnoletniości, bardzo niski wskaźnik korzystania z antykoncepcji i bardzo wysoki poziom kobiet umierających podczas porodu lub w czasie ciąży.
Amnesty International od dwóch lat prowadzi kampanię “Moje ciało a prawa człowieka” na rzecz poszanowania praw seksualnych i reprodukcyjnych. W między czasie władze Burkina Faso zadeklarowały, że podejmą działania, by realnie wyeliminować praktykę przymusowych, wczesnych małżeństw. Publikowany dzisiaj raport jako pierwszy kompleksowo opisuje, jak powiązanie kilku czynników, a szczególnie przymusowych małżeństw i braku dostępu do antykoncepcji, prowadzi do tragicznej sytuacji kobiet i dziewczynek w tym kraju.