Filtruj biura

25 wyniki

Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1986

Zaniepokojenie Amnesty International wzbudziło aresztowanie i zatrzymanie setek więźniów sumienia, a także przypuszczenia odnośnie złego traktowania więźniów politycznych i ich braku dostępu do reprezentacji prawnej oraz wydawanie wyroków śmierci. 9 listopada władze ogłosiły amnestię, na mocy...
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1989

RAPORT ZA OKRES: STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 1988 R. Wielu krytyków i przeciwników rządu było poddanych aresztowaniu, krótkoterminowemu przetrzymywaniu lub innym formom prześladowania za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi. Według doniesień niektórzy z nich byli źle traktowani; niektórych...
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1988

W 1987 roku za sprzeciw wobec odbywania służby wojskowej przetrzymywano co najmniej 22 więźniów sumienia, a z podobnych przyczyn więziono setki innych. Wiele osób aresztowano, przetrzymywano na krótki okres czasu oraz poddawano innym formom prześladowania za pokojowe wyrażanie swoich przekonań....
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1987

Amnesty International była zaniepokojona aresztowaniami i zatrzymaniami setek więźniów sumienia i przyjęła z zadowoleniem uwolnienie ich w związku z szeroko zakrojoną amnestią. Do organizacji dotarły informacje, że niektórzy więźniowie polityczni byli torturowani a innym odmówiono prawa do adwokata...
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1985

Raport obejmuje okres od stycznia do grudnia 1984 roku Amnesty International jest zaniepokojona aresztowaniem i zatrzymaniem 100 więźniów sumienia, podejrzeniami się, że więźniowie polityczni są źle traktowani i torturowani, niewyjaśnionymi zgonami politycznych działaczy oraz faktem, że w Polsce...
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1984

Amnesty International była głęboko zaniepokojona aresztowaniami wielu więźniów sumienia, zarzutami złego traktowania więźniów politycznych i stosowaniem kary śmierci. Według oficjalnych danych, 4 stycznia 1983 r. około 1000 osób, w większości uznawanych przez Amnesty International za więźniów...
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1983

RAPORT ZA OKRES: STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 1982 R. Głównym przedmiotem troski Amnesty International było internowanie oraz przetrzymywanie wielu tysięcy więźniów sumienia, poprzedzone wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Ich liczba była trudna do oszacowania i podlegała w ciągu roku zmianom....
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1982

W ciągu tego okresu Amnesty International działała w sprawie uznanych za więźniów sumienia, Leszka Moczulskiego, Tadeusza Stańskiego, Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Jandziaka. Byli oni członkami nieoficjalnej partii politycznej, Konfederacji Polski Niepodległej. Wraz z trzema innymi członkami KPN...
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1981

Amnesty International śledziła rozwój praw człowieka na tle poważanych przemian politycznych i społecznych. Wybuch strajków w lipcu 1980 r. doprowadził do podpisania porozumienia 31 sierpnia pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku a władzami. W porozumieniu zawarto zapisy, dzięki...
Polska Historia Amnesty

Raport Amnesty International Polska 1980

Głównym przedmiotem troski Amnesty International były oficjalne prześladowania obrońców praw człowieka przy użyciu różnego typu metod, w tym zatrzymanie na 48 godzin w policyjnych izbach zatrzymań, doraźne skazywanie na kary do 3 miesięcy pozbawienia wolności, areszt motywowany politycznie, proces...