5 659 wyniki

Prawa seksualne i reprodu­kcyjne

Tortury w Turcji

Amnesty International opublikowała raport "Turcja - Najwyższa pora położyć kres torturom i bezkarności" (Turkey: An end to torture and impunity is overdue, EUR 44/072/2001). W raporcie wymienia się liczne przypadki tortur i okrutnego traktowania zatrzymanych z rąk tureckiej policji. W niektórych...