Polska: Regres w dostępie do aborcji zagraża życiu i zdrowiu kobiet