UE: wszystkie osoby uciekające z Ukrainy powinny mieć zapewnioną tymczasową ochronę