Ukrainian Refugees on Ukraine-Slovakia border. Photo by SerhiiHudak/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

UE: wszystkie osoby uciekające z Ukrainy powinny mieć zapewnioną tymczasową ochronę

W odpowiedzi na decyzję Rady Unii Europejskiej z 4 marca 2022 r., która uruchomia dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony zapewniającą natychmiastową ochronę w państwach UE dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, Anna Błaszczak-Banasiak, Dyrektorka Amnesty International Polska powiedziała:

“Każdy, kto ucieka przed wojną, musi mieć zapewnioną ochronę i pomoc w osiedleniu się. Cieszymy się, że Ukraińcom szybko zostanie udzielona pomoc. Równocześnie wzywamy wszystkie państwa Unii Europejskiej do udzielenia stosownej pomocy wszystkim osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, które potrzebują ochrony, niezależnie od ich narodowości. Uruchomienie dyrektywy o tymczasowej ochronie jest krokiem w dobrym kierunku. Przyczyni się ona do zbliżenia poziomu ochrony osób uciekających z Ukrainy w całej UE i powinna być stosowana w sposób efektywny i bez dyskryminacji zarówno w stosunku do Ukraińców, jak i innych osobami potrzebujących ochrony.

“Ta decyzja oznacza, że obywatele Ukrainy szukający bezpieczeństwa w UE szybko otrzymają pozwolenie na pobyt, będą mogli pracować, a także otrzymają odpowiednie zakwaterowanie, pomoc socjalną, medyczną i edukacyjną. Teraz to do państw członkowskich należy decyzja, czy również inne osoby uciekające z Ukrainy będą mogły skorzystać z mechanizmu tymczasowej ochrony. Wzywamy wszystkie państwa Unii Europejskiej do równego traktowania wszystkich uciekających przed wojną”.

„Decyzja Rady stanowi przypomnienie tego, że Europa od dawna dysponuje narzędziami, by chronić ludzi uciekających przed wojną i pomagać nowo przybyłym, a dotychczasowe myślenie o Europie jako o twierdzy jest wyborem motywowanym politycznie. Fakt, że taka decyzja została podjęta po raz pierwszy, ale obejmuje głównie przesiedlonych obywateli Ukrainy, pokazuje, że podejście UE jest pełne podwójnych standardów”.

…wzywamy wszystkie państwa Unii Europejskiej do udzielenia stosownej pomocy wszystkim osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, które potrzebują ochrony, niezależnie od ich narodowości.

Anna Błaszczak-Banasiak

Tło

Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony została stworzona w 2001 r. w następstwie konfliktu w byłej Jugosławii, kiedy to po raz pierwszy od II wojny światowej Europa stanęła w obliczu masowych przesiedleń ludności w wyniku konfliktu. Nigdy jednak nie została uruchomiona. Amnesty International wielokrotnie wzywała do jej uruchomienia, ostatnio w ramach reakcji UE na kryzysy w Afganistanie i w Ukrainie.


Zdjęcie w nagłówku: Ukraińscy uchodźcy na przejściu granicznym Ukrainy ze Słowacją. Photo by SerhiiHudak/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images