ONZ: Amnesty z zadowoleniem przyjmuje nowe propozycje dotyczące ukrócenia handlu narzędziami tortur