Informacja o próbach kontaktu z przedstawicielami Straży Granicznej i MSWiA