Sprzeciwiamy się podważeniu zasady wolności słowa w Polsce w postaci wprowadzenia zmian planowanych w ustawie medialnej