Opinia KOS: Delegowanie prokuratorów do odległych jednostek jest szykaną za ich dotychczasową działalność