Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty Polska 2021: wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia