Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty Polska 2021: wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia

19 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty International Polska, na którym uchwalono nową Strategię krajową do 2023 r., przedstawiono Raport merytoryczny oraz Sprawozdanie finansowe z działalności polskiej sekcji Amnesty za rok 2020 oraz wybrano Zarząd Stowarzyszenia.

Co udało się zrobić w poprzednim roku?

Podczas Walnego Zgromadzenia ponownie przedstawiono członkom i członkiniom wyniki i najważniejsze tematy podejmowane przez Stowarzyszenie w poprzednim roku. Wśród najważniejszych z nich znalazły się wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, prawa osób LGBTI oraz prawa reprodukcyjne. Draginja Nadażdin opowiadała o działalności w obszarach rzecznictwa, edukacji i aktywizmu oraz o szerokiej skali działalności online. Dyrektorka Stowarzyszenia zaprezentowała także sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

Nad czym Amnesty będzie pracować w kolejnych latach?

Zgromadzenie Walne było także okazją do zaprezentowania i uchwalenia Strategii krajowej na lata 2021-2023, która ma być odpowiedzią na kurczącą się przestrzeń dla praw człowieka w Polsce oraz globalne i regionalne wyzwania. Pośród najważniejszych podejmowanych przez Amnesty tematów znajdą się m.in. praworządność, wzmocnienie wolności zgromadzeń, zrzeszania się czy wolności wypowiedzi oraz zwalczanie dyskryminacji i nierówności, w szczególności wobec kobiet oraz społeczności LGBTI. Sytuacja tych dwóch grup będzie badana i monitorowana ze szczególną uwagą ze względu na znaczący regres respektowania praw człowieka w domenach m.in. prawa do decydowania o własnym ciele czy prawa do zdrowia. Strategia powstała w ramach ponad rocznego procesu, w którym uczestniczyły osoby zaangażowane w aktywizm, członkowie i członkinie, sympatycujący z ruchem oraz przedstawiciele organizacji partnerskich. Strategia była również konsultowana z Radą Programową Stowarzyszenia.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się także wybory m.in. do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Na funkcję Prezesa wybrany został Maciej Czapliński – członek Zarządu w latach 2017-2019. Do Zarządu również dołączył Michał Kurpiński – tłumacz, zaangażowany w wolontariat dla Amnesty od wielu lat, w nowym Zarządzie będzie pełnił rolę Sekretarza, Jacek Różycki – adwokat z doświadczeniem praktycznym także w wymiarze obrony praw człowieka, Sandra Grzelaszyk – studentka psychoseksuologii, koordynatorka grupy lokalnej w Poznaniu oraz wybrany na kolejną kadencję Kacper Gwardecki – były koordynator grupy lokalnej w Krakowie, na co dzień pracujący w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W skład Zarządu wchodzi siedem osób, wybieranych w systemie rotacyjnym co dwa lata. Poza nowymi osobami w jego obecnego Zarządu wchodzą Agnieszka Gałka (Skarbniczka) oraz Klaudia Waryszak-Lubaś.

Więcej o rolach i odpowiedzialności Zarządu i innych organów w Statucie Stowarzyszenia >>>