Traktat o handlu bronią: Obama musi wesprzeć prawa człowieka

W nowojorskiej siedzibie ONZ trwają właśnie negocjacje państw członkowskich mające na celu uchwalenie Traktatu o Handlu Bronią. Może on mieć historyczne znaczenie poprzez położenie kresu niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu handlowi bronią.
Podczas tych negocjacji przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zaznaczyli, że chcieliby wprowadzić do Traktatu klauzule wyjściową, zezwalającą na przedłożenie interesów bezpieczeństwa narodowego nad poważne zagrożenia praw człowieka przy decyzjach o transferach broni.
– Negocjacje dotyczące Traktatu wkraczają w kluczowa fazę końcową, czas aby Prezydent Obama zademonstrował, że Stany Zjednoczone podchodzą poważnie do ochrony praw człowieka – mówi Suzanne Nossel, Dyrektorka Amnesty International USA.
Wprowadzenie jakiejkolwiek klauzuli wyjściowej, która pozwala na ominięcie kwestii praw człowieka, sygnalizowałoby, że państwa planują utrzymać stan obecny w handlu bronią. Trwający wciąż krwawy konflikt w Syrii jest rażącym przypomnieniem tego, jak niezbędny jest efektywny Traktat o Handlu Bronią, którego głównym celem byłaby ochrona praw człowieka. Od uchwalenia takiego Traktatu zależą miliony ludzkich istnień.
Amnesty International wzywa państwa świata do wprowadzenia do Traktatu o Handlu Bronią -złotej zasady- praw człowieka, która oznaczałaby że państwa nie mogłyby dokonywać transferów broni, gdyby istniało znaczące zagrożenie, iż zostanie ona użyta do popełnienia poważnych naruszeń praw człowieka. Wiele państw, w tym sojusznicy Stanów Zjednoczonych, popiera takie rozwiązanie. Jednakże niektóre wpływowe państwa, takie jak Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone promują słabsze rozwiązania prawne. Stany Zjednoczone, Chiny i Egipt sprzeciwiają się również włączeniu amunicji do zakresu Traktatu.
– Na Stanach Zjednoczonych, największym światowym eksporterze broni i członku Rady Bezpieczeństwa ONZ, spoczywa szczególny obowiązek, aby doprowadzić negocjacje nad Traktatem do udanego zakończenia. Końcowe tygodnie konferencji negocjacyjnej są na to idealną  okazją – dodaje Nossel.
Więcej o negocjacjach nad Traktatem o Handlu Bronią i o tym, jak można wesprzeć Traktat na stronie kampanii Broń pod Kontrolą.