Turcja: Schroniska zamiast cmentarzy! Update kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet

2 czerwca 2004 Amnesty International w ramach światowej kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” i Krajowego Programu (CAP), zainicjowała akcję „Schroniska zamiast cmentarzy!” w ramach której zaplanowano i przeprowadzono wiele działań.
Przykładowo: w międzynarodowy dzień kobiet, przy wsparciu holenderskiej AI, sekcja turecka otworzyła w czterech miastach tulipanowe ogrody. W każdym z nich jest pomnik, na którym widnieją imiona i nazwiska kobiet ofiar honorowych zabójstw. Drugą planowaną akcją jest kilkutygodniowa podróż autobusowa, której celem jest propagowanie kampanii SVAW w odwiedzanych miejscach.

Rozwój sytuacji politycznej

Nowy kodeks karny
Większość artykułów kodeksu weszła w życie 1 kwietnia 2005. Należy podkreślić, że lobbying ruchu kobiecego na rzecz usunięcia wielu dyskryminujących ze względu na płeć zapisów nie poszedł na marne. 30 z 35 proponowanych przez Platformę Kobiet (składająca się z kobiecych grup i organizacji) poprawek do kodeksu karnego zostały przyjęte przez parlament.

Poprawki obejmowały zmianę definicji molestowania seksualnego kobiet z „przestępstwa przeciw rodzinie, społeczeństwu lub tradycji” na „przestępstwo przeciw jednostce”, usunięcie możliwości zmniejszenia, opóźnienia lub zlikwidowania wyroków dla mężczyzn, którzy żenią się z ofiarami swego gwałtu, jednoznaczne uznanie gwałtu małżeńskiego za przestępstwo; uznanie długotrwałej i systematycznej przemocy w rodzinie jako „tortury”.

Mimo, że niektóre uwagi Platformy Kobiet nie zostały uwzględnione, poczynione poprawki i tak są istotnym krokiem w kierunku prawnej ochrony kobiet przed przemocą.

Formalne ustanowienie Zarządu ds. Statusu Kobiet
6 listopada 2004 zostało przyjęte prawo nadające osobowość prawną Zarządowi ds. Statusu i Problemów Kobiet podlegającemu kancelarii premiera. Zarząd został ustanowiony w 1990, ale przez wiele lat nie miał osobowości prawnej. Jego głównym zadaniem jest ochrona praw kobiet oraz wzmocnienie ich pozycji w sferze gospodarczej, kulturalnej, politycznej i społecznej w Turcji.

Prawo o Miastach
W grudniu 2004 weszło w życie prawo obligujące miasta powyżej 50 000 mieszkańców do zakładania schronisk dla kobiet. To dobry krok w kierunku ochrony kobiet przed przemocą domową. W grudniu odbyło się spotkanie osób pracujących w schroniskach dla kobiet oraz w centrach wsparcia, podczas którego wypracowano zalecenia dotyczące zakładania schronisk.

Nowe zalecane akcje:

Prosimy pisać do władz tureckich, używając poniższego listu jako wzoru.

  
-

Minister Stanu odpowiedzialny za Prawa Człowieka
State Minister with responsibility for Human Rights
Mr Abdullah Gül,
Office of the Prime Minister,
Başbakanlık,
06573 Ankara
Turcja
Fax: 00 90 312 287 8811
E-mail: [email protected]
Zwrot: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister

 

Minister odpowiedzialna za Zarząd ds. Statusu Kobiet
Minister responsible for the Directorate on the Status of Women
Ms Güldal Akşit
Meşrutiyet Caddesi
No. 19 Bakanlıklar
06550 Ankara
Turkey
E-mail: [email protected]
Zwrot: Dear Minister/ Szanowna Pani Minister

 

 

Kopie listów proszę wysyłać do:

 

Ambasada Republiki Turcji

ul. Malczewskiego 32

Warszawa