TURKMENISTAN: Valeri Pal wolny !!!

Valeri Pal, przez większą część życia pracownik rafinerii w nadkaspijskim porcie Turkmenbashi, został aresztowany przez tamtejszą policję 21 lutego, oficjalnie pod zarzutem kradzieży w miejscu pracy w 2004 r. 13 maja Sąd Miejski w Turkmenbashi skazał go na 12 lat więzienia za przywłaszczenie, nadużycie władzy i fałszerstwo. Zarzuty te, zdaniem zwolenników Pala, zostały sfabrykowane w celu ukarania go za jego pokojową działalność społeczną: pomoc współobywatelom w różnych sprawach społecznych, wspomaganie swoją wiedzą informatyczną innych aktywistów i obrońców praw człowieka oraz za udział w protestach przeciwko zmianie nazwy miasta (Krasnowodzk przemianowano w 1993 r. na Turkmenbashi na cześć sprawującego wówczas autorytarne rządy prezydenta Saparmurata Nijazowa, tytułującego się Turkmenbaszą, czyli Ojcem Turkmenów).
W sprawie Pala były aż 3 pilne akcje. W kwietniu apelowaliśmy o ujawnienie zarzutów, z powodu których był przetrzymywany w areszcie, a których nie przedstawiono mu przez 7 tygodni od zatrzymania. W maju wyrażaliśmy zaniepokojenie doniesieniami o tym, że jego proces nie spełniał międzynarodowych standardów, a rodzina musi płacić strażnikom łapówki, żeby dostarczyć mu paczki z żywnością i niezbędnymi lekami. W październiku informowaliśmy o przebytym przez niego miesiąc wcześniej zawale serca, apelując o zapewnienie mu odpowiedniej opieki lekarskiej. Na początku listopada trójmiejska Grupa Inicjatywna Amnesty International zebrała kilkaset podpisów pod petycją w jego sprawie w trakcie odbywającego się w Gdańsku festiwalu All About Freedom.
Valeri Pal i jego rodzina poprosili Amnesty International o przekazanie podziękowań tym wszystkim, którzy pisali apele i podpisywali petycje w jego sprawie. Przyłączamy się do tych podziękowań.
Opracował: Marcin Natorski
AI Index: EUR 61/007/2008