Ukraina musi powstrzymać zbrodnie wojenne popełniane przez ukraińskie siły ochotnicze

– Ukraińskie władze nie mogą pozwolić na powtórzenie bezprawia i nadużyć, które panowały na terenach kontrolowanych wcześniej przez separatystów – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International, przebywający obecnie w Kijowie.
– Brak reakcji na nadużycia i ewentualne zbrodnie wojenne popełniane przez ochotnicze bataliony prowadzić może do znaczących napięć na wschodzie kraju i podważenia deklarowanej przez nowe ukraińskie władze intencji wzmocnienia i utrzymania praworządności.
W briefingu Nadużycia i zbrodnie wojenne popełniane w północnej części regionu Ługańska przez ochotniczy batalion Ajdar Amnesty International dokumentuje działania ochotniczych sił w tej części Ukrainy.
Ajdar jest jednym z ponad trzydziestu tak zwanych batalionów ochotniczych, które pojawiły się podczas konfliktu i zostały luźno zintegrowane z ukraińskimi strukturami bezpieczeństwa, z zamiarem odzyskania obszarów zajętych przez separatystów.
Amnesty International udokumentowała rosnącą falę nadużyć, w tym porwań, bezprawnego przetrzymywania, znęcania się, kradzieży, szantaży i możliwych egzekucji dokonywanych przez batalion Ajdar. Niektóre z tych działań mogą być zbrodniami wojennymi.
Organizacja wzywa władze Ukrainy do objęcia wszystkich ochotniczych batalionów, w tym Ajdaru, efektywną kontrolą i dowodzeniem, niezwłocznego zbadania wszystkich zarzutów dotyczących nadużyć oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
Ukraiński premier zobowiązał się w imieniu rządu do pociągnięcia wszystkich sprawców nadużyć do odpowiedzialności.
– Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu Ukrainy do przywrócenia i zapewnienia sprawiedliwości w obszarach dotkniętych konfliktem. Będziemy monitorować, czy rząd wywiąże się z tej obietnicy – powiedział Salil Shetty.

Arsenij Jaceniuk Fot. ANDREW KRAVCHENKO / GOVERNMENT PRE epa.eu