Unia Afrykańska: Szansa na szersze rozpowszechnienie i ochronę praw kobiet

-Istotne jest, aby projekt Protokołu uwzględniał rozwiązania, które zagwarantują, że państwa wezmą większą odpowiedzialność za likwidację uprzedzeń oraz praktyk, które ograniczają prawa kobiet do równości i wolności od dyskryminacji. Spotkanie to musi stać się wyraźnym komunikatem dla rządów krajów afrykańskich, że prawa kobiet są niepodważalną, integralną i niepodzielną częścią praw człowieka, uznawanych przez społeczność międzynarodową-, powiedzieli przedstawiciele Amnesty International.

Oczekuje się, że projekt Protokołu zostanie przyjęty przez zgromadzenie przywódców Unii Afrykańskiej w czasie drugiej sesji, która odbędzie się w lipcu w Maputo.

Liczne przypadki łamania praw kobiet, w tym okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwo, przemoc domowa oraz gwałty, są w Afryce codziennością. Mają one miejsce i nasilają się z powodu nierówności społecznych i ekonomicznych, doświadczanych przez kobiety, takich jak: brak dostępu do edukacji, ziemi, środków finansowych i opieki zdrowotnej oraz ze względu na niższą pozycję kobiet w rodzinie.

Amnesty International wzywa przedstawicieli rządów biorących udział w spotkaniu do ustalenia wyczerpujących norm, które nie tylko zagwarantowałyby kobietom prawo do życia wolnego od przemocy, ale również zapewniłyby skuteczniejsze mechanizmy wprowadzania w życie i egzekwowania praw.

-Ponieważ wiele przypadków łamania praw kobiet, a w szczególności przemoc ze względu na płeć, jest wynikiem działań w sferze prywatnej, uczestnicy spotkania powinni dążyć do włączenia do projektu Protokołu jasnych rozporządzeń dotyczących odpowiedzialności państwa za przypadki pogwałcenia praw kobiet przez prywatne grupy oraz jednostki- – domaga się Amnesty International.

-Jakikolwiek namysł nad możliwymi normami dotyczącymi praw człowieka, które mogłyby wzmocnić projekt Protokołu, musi koniecznie brać pod uwagę potrzeby i poglądy kobiet afrykańskich oraz czerpać z ich spostrzeżeń i doświadczeń związanych z tym, co jest najważniejsze dla ich integralności jako osób ludzkich-.

Tło

Negocjacje nad projektem Protokołu do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów dotyczącego Praw Kobiet w Afryce rozpoczęły się w 1995 roku. Ostatnie spotkanie ekspertów rządowych poświęcone negocjacjom dotyczącym projektu Protokołu odbyło się w listopadzie 2001 roku w Addis Adebe.

Po zaakceptowaniu projektu Protokołu przez ekspertów rządowych zostanie on skierowany do przyjęcia przez Zgromadzenie Unii Afrykańskiej w lipcu 2003 roku.

Projekt Protokołu zawiera regulacje dotyczące rozpowszechniania i ochrony szerokiego wachlarza praw kobiet jako praw człowieka w Afryce, włączając w to prawo do życia, integralności i bezpieczeństwa, ochronę przed szkodliwymi tradycyjnymi praktykami oraz ochronę kobiet w czasie konfliktów zbrojnych.

Obecnie istniejąca wersja Protokołu zobowiązuje Afrykańską Komisję ds. Praw Człowieka i Ludów do monitorowania procesu wprowadzania w życie regulacji Protokołu przez państwa.

Tematy