Unia Europejska podejmuje ważny krok ku ochronie polskich sędziów przed polityczną kontrolą

“Dzisiejsza decyzja oznacza, że stosowanie postępowań dyscyplinarnych jako narzędzia naruszania niezależności sądownictwa i stosowanie ich wobec sędziów za to, że ci wykonują po prostu swoją pracę, nie będzie tolerowane”.
“Nie chroniąc sędziów przed politycznymi naciskami, krajowy system postępowań dyscyplinarnych nie tylko podważa niezależność sądowniczą w Polsce, ale zagraża też funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako całości. Efekt mrożący tego wadliwego systemu jest realny i został podkreślony przez Komisję Europejską. Wzywamy kraje członkowskie do poparcia tego kroku i zobowiązania Polski do zaprzestania szykanowania sędziów” – podkreślił Moratti.