USA: Barack Obama zapowiedział zamknięcie Guantanamo

-Amnesty International z radością przyjęła potwierdzenie prezydenta elekta, że zamierza on zamknąć więzienie w Guantanamo i zapewnienie, że Stany Zjednoczone nie będą stosować tortur ani innych form okrutnego, nieludzkiego poniżającego traktowania i karania. Apelujemy do prezydenta elekta, by po objęciu urzędu w styczniu 2009 roku podtrzymał tę inicjatywę oraz by ustanowił jednym ze swych priorytetów zakończenie procederu bezprawnych aresztowań i przesłuchań prowadzonych przez USA- powiedział Rob Freer, researcher Amnesty International w Stanach Zjednoczonych.

-Namawiamy prezydenta elekta, by swe słowa przekształcił w czyny w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania oraz dowiódł szczerości swojego zaangażowania w przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Stanów Zjednoczonych, włączając w to podpisanie zakazu stosowania tortur i innych form nieludzkiego i poniżającego traktowania zgodnie z prawem międzynarodowym.-

-Prezydent George W. Bush stwierdził, że Stany Zjednoczone nie stosują tortur, a użycie podtapiania i innych -specjalnych technik przesłuchań- przeciwko osobom aresztowanym i przetrzymywanym w tajnych więzieniach CIA nazwał -osobną historią-. Tortury i inne formy okrutnego,nieludzkiego i poniżającego traktowania zostały usankcjonowane i uprawomocnione przez USA w imię zapewnienia bezpieczeństwa narodowego- powiedział Rob Freer.

Amnesty International wzywa prezydenta-elekta do udzielenia wsparcia niezależnej komisji, która zajmie się wyjaśnieniem wszystkich aspektów stosowanych przez USA praktyk zatrzymań, więzień i przesłuchań prowadzonych w trakcie -wojny z terroryzmem- oraz do zapewnienia pełnej odpowiedzialności winnych naruszeniom praw człowieka.

Organizacja wystosowała list do prezydenta-elekta Baracka Obamy, w którym apeluje o zapewnienie, że zamknięcie obozu Guantanamo, zaprzestanie stosowania tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, a także wsparcie dla komisji śledczej znajdą się wśród priorytetów pierwszych stu dni jego urzędowania.

Tłumaczył Grzegorz Rychlik