USA: Policja w całym kraju znęca się i wykorzystuje społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych

(Nowy Jork) W swoim jak do tej pory najbardziej obszernym raporcie Amnesty International ujawnia, że mniejszości seksualne – lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT) są obiektem rozprzestrzenionych na skalę krajową ataków oraz złego taktowania ze strony policji, które ze względu na brak lub niedostateczne działanie procedur, w dużej mierze uchodzi niezauważone.

 

            „W całym kraju lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści są ofiarami dyskryminacji, prowokacji policyjnych, pobić, molestowania seksualnego oraz spotykają się ze zniewagami słownymi ze strony policji, czyli tych, którzy powinni zapewnić im ochronę” – powiedział dr William F. Schulz, Dyrektor sekcji Amnesty International w USA. Niektórzy, zwłaszcza transseksualiści, społeczność etniczna i ludzie młodzi cierpią nadmiernie, szczególnie wtedy, gdy z powodu ubóstwa pozostają bezdomni, przez co są szczególnie narażeni na złe taktowanie i wykorzystywanie, a prawdopodobieństwo, że ich sytuacja wywoła protesty i oburzenie opinii społecznej czy publiczne dochodzenie jest niewielkie. To straszna sytuacja, kiedy funkcjonariusze policji nadużywają swojej władzy by zadawać ból i cierpienie, z nie im zapobiegać.

 

W swym 150-stronnicowym raporcie „Stonewalled: police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the United States” AI skupia się na 4 miastach: Chicago, Los Angeles, Nowym Yorku i San Antonio, przygląda się 50 największym wydziałom policji w kraju oraz Waszyngtonowi, stawia pytania dotyczące procedur i metod postępowania z przedstawicielami mniejszości seksualnych, przedstawia kilkaset wywiadów i zeznań. Badania AI wykazały, że mniejszości seksualne i etniczne, młodzież, imigranci, bezdomni i osoby prostytuujące się doświadczają złego traktowania i są wykorzystywane przez policję. Czasem wystarczy nikłe podejrzenie, że ktoś jest gejem czy lesbijką, by osoba taka stała się obiektem nieprzyzwoitych i obraźliwych zaczepek słownych.

 

             Złe traktowanie i wykorzystywanie opisane w raporcie przejawia się np. w dyskryminujących przepisach wymierzonych w mniejszości seksualne, jak np. przepisy dotyczące równości i moralności; określające transseksualistki jako prostytutki; inne zarzuty to: stosowanie obraźliwych wyzwisk, nieprzyzwoite poklepywanie i przeszukania; niewystarczająca ochrona takich osób w areszcie, brak reakcji na przestępstwa na tle rasowym oraz przypadki przemocy domowej; napastowanie seksualne, gwałty i przemoc fizyczną, która często urasta do rangi tortur oraz innego rodzaju nieludzkiego i poniżającego traktowania. Oto kilka przykładów:

 

§         Geje i ich adwokaci z Chicago opowiedzieli AI o policjancie, który zdejmował odznakę, broń oraz pas i bił zatrzymanych zmuszając do stosunku oralnego, a następnie po prostu ich zostawiał.

§         Policjanci oskarżyli kobietę latynoskiego pochodzenia w San Antonio o kradzież. Jeden nich wciąż powtarzał: „Przez takich jak ty świat jest zły”. Trzech innych policjantów i 2 detektywów otoczyło ją, podczas gdy jeden z nich przeszukiwał ją odsłaniając przy tym włosy łonowe, pośladki i jedną pierś. Kobieta powiedziała, że nie prosiła o to by przeszukała ją policjantka. „Już tego próbowałam, oni na to nie reagują, dla nich jesteśmy mężczyznami”- mówi. Nie postawiono jej zarzutów. Policjanci nie podali jej swoich numerów identyfikacyjnych. „Wiem, że policji należy się szacunek, ale mam już dość tego, jak nas traktują” – powiedziała.

§         Policjanci w Sacramento pobili i ciągnęli Kelly McAllister, białą transseksualistkę, po gorącym chodniku by następnie ją aresztować. Umieszczono ją w więzieniu stanowym dla mężczyzn w celi mężczyzną, który dusił ją, bił i gwałcił. Mężczyzna ten został skazany na zaledwie 3 miesiące pozbawienia wolności. Żaden z policjantów nie został pociągnięty do odpowiedzialności w związku z uwięzieniem Kelly McAllister.

§         Dwie czarnoskóre lesbijki opowiedziały jak w Brooklynie, w Nowym Jorku, podążał za nimi jakiś mężczyzna i groził: „Zabiję was, suki! Nie jesteście facetami. Pokaże wam wasze miejsce”. Obraźliwa zaczepka słowna przerodziła się w przemoc fizyczną, kobiety zadzwoniły na policję. Kiedy policjanci dowiedzieli się, że chodzi o przestępstwo na tle homofobii, przerwali dochodzenie bez przyjęcia skargi, a wezwany przez kobiety ambulans odwołali. Głowa jednej z kobiet krwawiła w wyniku bójki z mężczyzną. „To było żałosne. Ona krwawiła i biegła po ulicy za ambulansem” – opowiada jej towarzyszka.

§         Inna transseksualistka opowiedziała jak zatrzymało ją 2 policjantów, skuło i zaciągnęło w boczną uliczkę. Jeden z policjantów uderzył ją w twarz mówiąc: ”Ty p**** dziwko, ty p*** cioto”, następnie wrzucił ją do radiowozu, zdarł z niej spódnicę i zgwałcił ciągnąc za włosy. Również drugi policjant dopuścił się na niej gwałtu. Następnie po prostu wyrzuci ją z samochodu mówiąc: „Masz to, na co zasługujesz” i odjechali.

 

        Choć brakuje odpowiednich statystyk, raport AI wykazał, że transseksualiści i ludzie młodzi są w szczególności narażeni na złe, nieludzkie i poniżające traktowanie. Duży procent osób transseksualnych jest bez pracy i bez jakiegokolwiek mieszkania, przez co osoby te są szczególnie narażone na złe traktowanie ze strony policji. 72 proc. wydziałów policji biorących udział w badaniach AI przyznało, że nie kieruje się żadnymi określonymi zasadami w postępowaniu z mniejszościami seksualnymi.

 

        AI docenia inicjatywę kilku wydziałów policji, które podjęły działania zaradcze. Przy komisariacie w West Hollywood przy biurze Szeryfa w Los Angeles powstał Komitet ds. Gejów i Lesbijek, który przybliża policji problemy tej społeczności. W West Hollywood istnieje także Odział ds. Transseksualizmu zajmujący się kwestiami działań policji wobec mniejszości seksualnych. W Waszyngtonie powstała Jednostka Współpracy Gejów i Lesbijek (GLLU), w której zatrudnionych jest 4 policjantów i 10 wolontariuszy, a szef jednostki, sierżant Brett Parson jest w stałym kontakcie z Komendantem Policji. GLLU bierze również czynny udział w organizowaniu szkoleń dla policjantów.

 

            Raport AI w wyraźny sposób pokazuje, że pomimo inicjatyw takich jak ta, wydziały policji w całym kraju muszą podjąć działania mające na celu zapewnienie ochrony mniejszościom seksualnym. Z 29 wydziałów policji zaledwie 31 proc. uczy policjantów jak przeszukiwać osoby należące do mniejszości seksualnych, dwie trzecie (66 proc.) prowadzi szkolenia dotyczące przestępstw przeciwko mniejszościom seksualnym; podczas gdy większość wydziałów policji prowadzi szkolenia dotyczące napaści na tle seksualnym (86 proc.), w ponad połowie (52 proc.) z nich nie są uwzględniane kwestie i problematyka mniejszości seksualnych.

 

            „Zadaniem policjantów jest chronić wszystkich obywateli, a nie tylko tych, których uznają za godnych tego” – powiedział Michael Heflin, Dyrektor AIUSA ds. programu OUTfront skierowanego do mniejszości seksualnych. „Każdy człowiek, bez wyjątku, ma prawo wieść życie wolne od dyskryminacji, wykorzystywania i złego traktowania, jednak mniejszości seksualne w całym kraju boją się zgłaszać „zbrodnie nienawiści”, ponieważ często to właśnie policjanci są ich sprawcami. Jeśli nie możemy oczekiwać dobrego przykładu od służb stojących na straży prawa, to można się spodziewać, że w kraju, który poczynił znaczne postępy w walce o prawa mniejszości seksualnych przestępstwa i praktyki dyskryminacyjne staną coraz bardziej rozpowszechnione”.

 

            Prawo międzynarodowe gwarantuje każdemu, niezależnie od orientacji seksualnej, płci czy sposobu jej wyrażania, możliwość korzystania z przysługujących mu praw obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Stany Zjednoczone są Stroną Konwencji przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR), porozumień określających podstawowe prawa każdego człowieka, takie jak zakaz samowolnego aresztowania lub zatrzymania, tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania.

Tematy