USA: polityka separacji dzieci od rodziców to nic innego jak tortury

To wyjątkowo okrutna polityka, która oznacza, że przerażone dzieci są wyrywane z ramion swoich rodziców i zabierane do przepełnionych ośrodków detencyjnych, w praktyce przypominających klatki. To nic innego jak tortury. Poważne cierpienie psychiczne, które funkcjonariusze państwowi intencjonalnie wyrządzają tym rodzinom w celach stosowania przymusu, mieści się w definicji tortur zgodnie z prawem USA, jak i prawem międzynarodowym,

powiedziała Erika Guevara-Rosas, Dyrektor ds. Ameryk Amnesty International.
“Nie ma żadnych wątpliwości, że polityka rozłączania matek i ojców od swoich dzieci, stosowana przez administrację prezydenta Trumpa, jest zaplanowana tak aby powodować poważne psychiczne cierpienie dla tych rodzin, tylko po to by zniechęcić inne osoby przed szukaniem schronienia w USA. Wiele spośród tych rodzin pochodzi z państw w których przemoc i naruszenia praw człowieka są zjawiskiem powszechnym, takich jak Salwador czy Honduras. Taka polityka jest rażącym naruszeniem praw tych rodziców i ich dzieci i jednocześnie naruszeniem zobowiązań USA w zakresie standardów ochrony uchodźców”.
Prokurator Generalny Jeff Sessions 6 kwietnia ogłosił politykę „zero tolerancji” by kryminalizować nieudokumentowane przekraczanie granicy z USA. Od momentu wejścia w życie tej decyzji, ponad 2000 dzieci zostało odseparowanych na granicy USA od swoich rodziców albo prawnych opiekunów. Prawa dzieci są naruszane na wielu wymiarach: dzieci są pozbawiane wolności, odłączane od swoich rodziców i opiekunów, a także narażone na niepotrzebną traumę, która może mieć wpływ na ich rozwój.
Dane, do których dotarły niektóre media sugerują, że o wiele więcej rodzin, liczonych w tysiącach, mogło zostać rozłączonych przez administrację Trumpa jeszcze przed wejściem w życie tej polityki.
Amnesty International przeprowadziło wywiady z 17 rodzicami, którzy mieli zamiar ubiegać się o ochronę, a którym odebrano dzieci. Wszyscy, za wyjątkiem 3 z nich, przekroczyli granicę z USA legalnie by poprosić o udzielenie azylu.
“Twierdzenia administracji Trumpa są zupełnie puste. Okrutne i niepotrzebne działanie wpływa nie tylko na rodziny przekraczające granicę w sposób nieudokumentowany, ale także na tych, którzy proszą o ochronę w punktach granicznych. Większość spośród tych rodzin, które uciekły do USA ubiega się o ochronę przed prześladowaniami i przemocą w państwach tzw. <<Trójkąta Północnego>>, gdzie władze nie chcą albo nie są w stanie zapewnić im ochrony”, dodała Guevara-Rosas.
Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kirstjen Nielsen zaprzeczyła funkcjonowaniu polityki rozdzielania rodzin, ale jej oświadczenie ze stycznia tego roku potwierdza, że jest to działanie wymierzone w rodziny docierające do USA: „Poszukujemy różnych sposobów na egzekwowanie naszych przepisów, by zniechęcić rodziców przed sprowadzaniem tu swoich dzieci”. Jej poprzednik John Kelly, obecny szef personelu Białego Domu, już w marcu 2017 roku, sugerował taką politykę, „by zniechęcić rodziny migrantów oraz osoby poszukujące ochrony do przyjazdu do USA”.
“Nie można się łudzić, to rozłączanie rodzin jest kryzysem, który rząd sam wywołał. Rząd USA zabawia się życiem tych rodzin, <<grając w politykę>> w obliczu poważnego i wciąż rosnącego kryzysu związanego z sytuacją uchodźców. Tak jak widzieliśmy już na przykładzie poprzednich reform tej administracji, celem władz stają się rodziny poszukujące bezpieczeństwa w USA, co jedynie wzmacnia ich traumę oraz cierpienie, którego już wcześniej doświadczyli”, powiedziała Erika Guevara-Rosas.
Amnesty International wzywa administrację USA do natychmiastowego porzucenia tej niepotrzebnej, niszczącej i bezprawnej polityki wymuszonych separacji. Amnesty International wzywa także do jak najszybszego połączenia tych rodzin, które zostały rozdzielone.
Tło
Amnesty International przeprowadziło misję badawczą na południowej granicy USA, podczas której wstępnie ustalono, że od 2017 roku Departament Bezpieczeństwa („DHS”) przymusowo odbiera dzieci ich rodzicom albo prawnym opiekunom, w momencie wnioskowania przez te rodziny o udzielenie im ochrony. Amnesty International planuje publikację raportu z wnioskami z tych badań jeszcze w tym roku.
Wcześniej Amnesty International prowadziło kampanię wzywającą do połączenia rodzin rozdzielonych na granicy. Ta praktyka stanowi naruszenie funkcjonującej polityki Departamentu Bezpieczeństwa, która zakazuje rozdzielania rodzin.
Amnesty International wzywa rząd USA do:

  • Połączenia, najszybciej jak to możliwe tych rodzin, które zostały rozdzielone.
  • Wstrzymania przymusowego odbierania dzieci ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi życie rodzinne ma być chronione, a członkowie rodzin nierozdzielani.
  • Wstrzymania przedłużającej się detencji rodziców i prawnych opiekunów, którzy dotarli do USA wraz z dziećmi.
  • Odrzucenia zwiększonego finansowania dla ośrodków detencyjnych dla dzieci i rodzin.

Powiedz Donaldowi Trumpowi, że rodziny powinny zostać razem. Wyślij e-mail przez stronę amnesty.org i wezwij aby natychmiast zakończono tę haniebną politykę!
Więcej informacji, raport Facing Walls>>>

Zdjęcie w nagłówku: 2 -letnia dziewcznka z Hondurasu płacze, gdy jej matka zostaje przeszukana przez straż na granicy USA-Meksyk. Copyright: Getty images / John Moore. Zobacz historię jak powstało to zdjęcie na gettyimages.com>>>