USA: Zatrzymania w Guantanamo trwają już od czterech lat, podczas gdy zarzutów dotyczących tortur przybywa

              Dokładna sądowa inspekcja oraz dostęp do prawników i niezależnych obserwatorów praw człowieka stanowią podstawowa gwarancję ochrony przed torturami i maltretowaniem, arbitralnym zatrzymywaniem i „zaginięciami”. Dowodów na to, że przetrzymywani w Guantamo są torturowani i maltretowani wciąż przybywa, a do listy stawiających takie zarzuty dołączyli agenci FBI. Wczoraj wojsko ogłosiło, że przeprowadzi wewnętrzne śledztwo w sprawie owych zarzutów. „Kolejna wewnętrzna inspekcja to za mało”, oznajmiła Amnesty International. „Wszechstronna, niezależna komisja dochodzeniowa w sprawie wszystkich przypadków aresztowań w związku z amerykańska wojną z terroryzmem oraz praktyki przesłuchań są bardzo opóźnione. Żadna placówka nie powinna być zwolniona od dokładnej obserwacji i żaden człowiek nie powinien być zwolniony od dochodzenia sądowego, jeśli istnieją wystarczające powody do jego przeprowadzenia.”

            Administracja prezydenta George’a W. Bush’a  usankcjonowała warunki przetrzymywania aresztowanych oraz techniki przesłuchań w Guantanamo, które łamią międzynarodowe standardy. Wcześniejsze inspekcje wojskowe i śledztwa, nie mówiąc o samej administracji, jeszcze nie potępiły tego rodzaju traktowania.

            Techniki przesłuchiwania zaaprobowane do stosowania w Guantanamo obejmują stres, izolację, zakładanie kapturów na głowę, pozbawiane zmysłów i użycie psów. Wśród nadużyć przytaczanych przez agentów FBI znajdują się okrutne i długotrwałe użycie kajdan oraz używanie głośnej muzyki i światła stroboskopowego. Agenci donoszą również, iż byli świadkami użycia psów do zastraszania aresztantów w Guantanamo. Jednak urzędnicy wojskowi, włączając tych z poprzednich śledztw, wcześniej zapewniali, że żadne psy w bazie morskiej nie były wykorzystywane w ten sposób. Dokładna niezależna komisja śledcza, jak już wcześniej domagała się Amnesty International, jest wyraźnie niezbędna.

            Prezydent Bush uczynił mantrą swojej kadencji przekonanie, że USA są zobowiązane do przestrzegania zasad prawa i „nienegocjowalnych wymogów ludzkiej godności”. Amerykańska Strategia Obrony Narodowej oraz Narodowa Strategia Walki z Terroryzmem podkreślają, że szacunek dla tych standardów musi być najważniejszy w dążeniu do bezpieczeństwa. Polityka administracji amerykańskiej w Guantanamo jest obecnie najbardziej niesławnym symbolem klęski tejże administracji w wypełnianiu swoich obietnic.

            „Samym słowom administracji, że pozostanie wierna prawom człowieka i zasadom prawa, nie można już wierzyć” oznajmiła Amnesty International. „Musi wykazać swoje zobowiązanie  poprzez działania i zmianę procedur zgodnie z międzynarodowym prawem i standardami.”

            W sześć miesięcy po tym jak amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że sądy federalne są władne, by wysłuchiwać apelacji aresztowanych, administracja usiłuje utrzymać jakiekolwiek rewizje legalności poszczególnych aresztowań tak daleko od procesu sądowego jak to tylko możliwe. W sądzie federalnym utrzymuje się, że rewizja administracyjna dokona przez tak zwany Trybunał do spraw Rewizji Statusu Kombatanta – zespołu dowódców wojskowych, którzy mogą polegać na tajnych i wymuszanych dowodach, aby określić mianem „wrogich bojowników” zatrzymanych, którzy nie mają dostępu to pomocy prawnej – w wystarczający sposób zastąpi właściwy proces.

            Ponad 500 zatrzymanych różnych narodowości pozostaje w areszcie bez postawionych zarzutów lub procesu w Guantanamo. Proces czterech z nich ma być przeprowadzony przez komisje wojskową, co pogwałcałoby międzynarodowe prawo i standardy. Postępowania komisji są zawieszone od listopada w związku z orzeczeniem sądu federalnego. Administracja odwołała się od tego orzeczenia, chcąc kontynuacji komisji wojskowej, ciał, które są całkowicie zależne od władzy wykonawczej.

            „Razem z poszczególnymi zatrzymanymi i ich rodzinami rządy prawa padają ofiarą tej pogardy dla sądownictwa,” oznajmiła Amnesty International. Przykład jaki daje Guantanamo świadczy o tym, że żyjemy w świecie, gdzie podstawowe prawa człowieka są lekceważone, a samowolne przetrzymywanie i wybiorcza sprawiedliwość drugiej kategorii są akceptowane w imię bezpieczeństwa.

            Amnesty International ponawia swoje nawoływanie, aby przetrzymywani w Guantanamo zostali postawieni przed sądem lub wypuszczeni – a procesy zaproponowane przez komisję wojskową były zlikwidowane raz na zawsze. Wszystkie zarzuty dotyczące tortur i maltretowania w Guantanamo lub gdziekolwiek indziej muszą być zbadanie niezależnie, a wszyscy odpowiedzialni za tortury lub maltretowanie powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Wszystkie tajne zatrzymania muszą być natychmiast zakończone, tak jak potajemne przerzuty aresztantów między krajami.

 

Aby uzyskać więcej informacji o Guantanamo zobacz:

 

Guantanamo – An icon of lawlessness

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510022005

 

Guantanamo Bay – a human rights scandal:

http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-eng

 

Guantanamo – Thew struggle for our children:

http://news.amnesty.org/index/ENGAMR510012005

 

USA: Human dignity denied – Torture and accountability in the war on terror:

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511452004

Tematy