Uwolnijmy białoruskiego obrońcę praw człowieka

Od 4 sierpnia 2011 Aleś Bialacki przebywa w areszcie w Mińsku. 12 sierpnia postawiono mu zarzuty na mocy art. 243.2 Białoruskiego Kodeksu Karnego (“zatajenie dochodów na dużą skalę”) tj. przestępstwo zagrożone więzieniem do siedmiu lat oraz konfiskatą majątku. 15 sierpnia nakaz jego zatrzymania przedłużono o kolejne dwa miesiące.
Oskarżenia wniesione przeciwko Alesiowi Bialackiemu dotyczą posiadania przez niego konta osobistego na Litwie, za pomocą którego wspierał on działania prowadzone przez Centrum Praw Człowieka “Wiosna” na Białorusi. W związku ze sprawą przesłuchano również kilku innych czołowych działaczy na rzecz praw człowieka oraz pracowników Centrum Praw Człowieka -Wiosna-. Niestety to Litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało białoruskim władzom informację na temat konta bankowego Bialackiego.
Amnesty International uznaje prawo władz białoruskich do karania zbrodni w sytuacjach uzasadnionych, jednak, według organizacji, oskarżenia przeciwko Alesiowi Bialackiemu są motywowane politycznie, a ich celem jest uniemożliwienie mu dalszej, zgodnej z prawem, pracy jako obrońcy praw człowieka. Jest więźniem sumienia i powinien zostać uwolniony bezzwłocznie i bezwarunkowo.
“Wiosna” w 2003 straciła status oficjalnie zarejestrowanej organizacji dlatego też nie mogła otworzyć konta bankowego na Białorusi. Od tamtej pory władze białoruskie wiele razy odrzucały podania organizacji o rejestrację. W 2005 działanie w imieniu niezarejestrowanej organizacji stało się na Białorusi przestępstwem, za które grozi kara od sześciu miesięcy do roku pozbawienia wolności.
Prosimy o bezzwłoczne wysyłanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim lub ojczystym:

  • Wzywając władze, aby uwolniły Alesia Bialackiego bezzwłocznie i bezwarunkowo;
  • Wzywając władze, aby wycofały oskarżenia przeciwko Alesiowi Bialackiemu;
  • Wzywając władze, aby zaprzestały prześladowań obrońców praw człowieka oraz przypominając im że, według Deklaracji ONZ o Obrońcach Praw Człowieka są odpowiedzialni za ochronę działaczy na rzecz praw człowieka.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 17 PAŹDZIERNIKA 2011 DO:
Prezydent Alyaksandr Lukashenka
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk, BELARUS
Fax. +375 17 226 06 10 +375 222 38 72
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny Grigory Vasilevich
Internatsionalnaya str. 22 220050 Minsk
Fax. +375 17 226 42 52
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Prosimy także o wysyłanie kopii listów do placówek dyplomatycznych akredytowanych w Twoim państwie:
Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiertnicza 58,
02-952 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 742-0990, +48 (22) 842-5202 Fax. +48 (22) 742-0980
Email: [email protected]
Więcej informacji na: BELARUS: FURTHER INFORMATION: FREE BELARUSIAN HUMAN RIGHTS DEFENDER: ALES BIALIATSKI
INFORMACJE DODATKOWE
Aleś Bielacki, Przewodniczący Centrum Praw Człowieka “Wiosna”, został zatrzymany po południu 4 sierpnia, w pobliżu Placu Zwycięstwa, w centrum Mińska. W dniu jego aresztowania biura Centrum zostały otoczone przez grupę mężczyzn w cywilnych ubraniach. Kiedy pracownicy Wiosny opuszczali budynek, słyszeli jak jeden z mężczyzn tłumaczył przez telefon, że Alesia Bialackiego nie było w biurze.
Mężczyźni, którzy zatrzymali Alesia Bialackiego, powiedzieli, że byli oficerami policji z Departamentu Dochodzeń Finansowych. Najprawdopodobniej zabrali go do jego mieszkania, które przeszukali i skonfiskowali komputer. Następnie został zabrany do siedziby “Wiosny”, która była przeszukiwana przez prawie godzinę, skonfiskowano dokumenty oraz sprzęt biurowy. Żona Alesia i jego dziecko, obecni w mieszkaniu, zostali zabrani do domku letniskowego poza Mińskiem, który również przeszukano.
Amnesty International uważa, że zatrzymanie Alesia Bialackiego jest częścią szeroko zakrojonego procesu prześladowań działaczy i obrońców praw człowieka prowadzonych przez władze białoruskie. Na Białorusi od wyborów prezydenckich z grudnia 2010r. sytuacja praw człowieka znacznie się pogorszyła przez nasilenie represji wobec opozycji, działaczy społecznych i dziennikarzy. Czołowi działacze opozycji zostali zatrzymani, traktowani w sposób niezgodny z prawem oraz skazywani w niesprawiedliwych i stronniczych procesach. Główne Organizacje Pozarządowe (NGO), aktywiści i dziennikarze stali się obiektami prześladowań. Ośrodek Praw Człowieka “Wiosna” pomagał osobom i ich rodzinom dotkniętym sankcjami.