The Pegaus Project

Używanie programu Pegasus do inwigilowania polityków stanowi zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego

Potwierdzając niezależne ustalenia Amnesty International, zgodnie z którymi oprogramowanie szpiegowskie Pegasus zostało użyte do zhakowania telefonów senatora Krzysztofa Brejzy, w czasie kiedy był on szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 r., Anna Błaszczak-Banasiak, Dyrektorka Amnesty International w Polsce, powiedziała:

“Te ustalenia są szokujące, ale nie zaskakujące. Budzą one poważne obawy nie tylko w kontekście polityków, ale też całego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę utrzymujące się obawy dotyczące przestrzegania przez polski rząd praw człowieka i zasad praworządności”.

„Amnesty International udokumentowała liczne ataki rządu na sędziów i prokuratorów, którzy zgłaszali obawy dotyczące niezależności sądownictwa. Wobec części z nich wszczynano postępowania dyscyplinarne, a nawet karne, po prostu za wykonywanie swojej pracy”.

„Amnesty International udokumentowała również ataki na aktywistów i protestujących, w tym działaczy i działaczek na rzecz praw kobiet i praw osób LGBTI, poprzez podważanie ich prawa do wolności słowa i wolności zgromadzeń, a także wszczynanie przeciwko nim postępowań karnych”.

„To właśnie ten kontekst, sprawia, że ustalenia Amnesty International są szczególnie istotne i wymagają natychmiastowego zobowiązania ze strony rządu do zaprzestania wszelkich form inwigilacji, które naruszają prawa człowieka”.

„Pomimo doniesień medialnych, że rząd Izraela wstrzymał eksport oprogramowania NSO do grupy krajów, w tym Polski, najprawdopodobniej nie wpłynie to na już na istniejące licencje i użytkowanie Pegasusa w Polsce”.

“Ta sytuacja po raz kolejny podkreśla pilną potrzebę zobowiązania rządu do powstrzymania wszelkich form inwigilacji, które naruszają prawa człowieka oraz potrzebę wprowadzenia globalnego moratorium na eksport, sprzedaż, przekazywanie i używanie sprzętu do inwigilacji, dopóki nie zostaną wypracowane odpowiednie zabezpieczenia prawne zgodne ze standardami prawami człowieka”.