Włochy nie mogą dopuścić do ułaskawienia byłego agenta CIA zaangażowanego w program uprowadzeń

Robert Seldon Lady, który obecnie rzekomo znajduje się znów w Stanach Zjednoczonych, napisał do prezydenta Włoch z prośbą o ułaskawienie. Włoski sąd uprzednio skazał go zaocznie, zasądzając karę dziewięciu lat więzienia za udział w uprowadzeniu Abu Omara z Mediolanu w 2003 roku.
-Jest to osoba, która przyznaje się do wzięcia udziału w porwaniu, wskutek którego człowiek został wysłany do więzienia w Egipcie, gdzie był torturowany. Robert Seldon Lady uchylał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 10 lat, a ułaskawienie go teraz byłoby zakomunikowaniem w bardzo niebezpieczny sposób, że nie pociąga się do odpowiedzialności osób winnych przestępstw prowadzących do wymuszonych zaginięć oraz tortur – powiedziała Julia Hall, ekspertka Amnesty International do spraw antyterroryzmu oraz praw człowieka.
W lutym 2003 roku włoskie i amerykańskie siły uprowadziły Abu Omara, egipskiego duchownego, w Mediolanie, gdzie Robert Seldon Lady był w tym czasie szefem jednostki CIA. Duchowny został nielegalnie przetransportowany z Niemiec do Kairu, gdzie był przetrzymywany w odosobnieniu. Doniesiono, że był torturowany w czasie pobytu w areszcie.
Robert Seldon Lady jest jednym z ponad dwudziestu włoskich i amerykańskich sprawców porwania, którzy zostali skazani. Otrzymał on najdłuższy wyrok spośród nich.
Zgodnie z doniesieniami włoskich mediów, list wyżej wymienionego do prezydenta Napolitano zawierał przyznanie się do udziału w porwaniu Abu Omara na rozkaz jego przełożonych oraz słowa “Nie noszę munduru, lecz byłem żołnierzem w wojnie przeciwko terroryzmowi i posiadałem immunitet”. Napisał także, że jego czyny “kontrolowane były przez bardzo ważnych funkcjonariuszy”, którzy powiadomili go, że były one zgodne z prawem Stanów Zjednoczonych, Włoch oraz międzynarodowym.
Były agent CIA został zatrzymany w Panamie w lipcu tego roku. Amnesty International nalegało na jego ekstradycję do Włoch by stanął przed sądem. Zamiast tego, odesłano go do Stanów Zjednoczonych.
-Władze Stanów Zjednoczonych wielokrotnie celowo blokowały wszelkie próby pociągnięcia do odpowiedzialności każdego, kto w ramach programu ekstradycji CIA i operacji tajnych zatrzymań dopuszczał się pogwałcenia praw człowieka. Wszyscy ci, którzy brali udział w uprowadzeniu Abu Omara, w tym także Robert Seldon Lady, muszą być deportowani do Włoch aby tam stanąć przed sądem – powiedziała Julia Hall.
Wcześniej tego roku prezydent Napolitano ułaskawił Josepha Romano, oficera amerykańskich sił powietrznych, za udział w porwaniu Abu Omara. Amnesty International potępiło ten ruch jako próbę politycznego przypodobania się rządowi Stanów Zjednoczonych oraz dopuszczanie i akceptowanie bezkarności.
Tortury oraz wymuszone zaginięcia są przestępstwami wobec prawa międzynarodowego. Wszystkie państwa zobowiązane są prowadzić dochodzenie w przypadku ich popełnienia oraz, w przypadku zaistnienia wystarczających dowodów, zaskarżyć podejrzewanych o popełnienie takich czynów.
Tłumaczyła: Agnieszka Żdan