Włochy: Sąd Najwyższy ostatecznie uznaje plan wysiedlania Romów za niezgodny z prawem

Decyzja Sądu podtrzymała orzeczenie z listopada 2011 r. znoszące stan wyjątkowy wprowadzony przez rząd w maju 2008 r. Doprowadził on do powszechnego naruszania praw człowieka i pogłębił dyskryminację Romów w tym kraju.
We Włoszech przeprowadzono sprzeczny z prawem spis populacji Romów w oparciu o pochodzenie etniczne. Pozbawiono ich środków chroniących przed przymusowymi wysiedleniami, co doprowadziło do masowych wysiedleń w wielu włoskich miejscowościach. W obozach dla Romów utworzonych przez włoskie władze społeczność romska stawała się coraz bardziej oddzielona od reszty społeczeństwa.

Wprowadzenie rozporządzenia ustanawiającego “Nomad Emergency” to najciemniejszy rozdział w historii polityki wobec społeczności romskiej we Włoszech. Cieszę się, że Sąd Najwyższy Włoch w końcu uznał prawa Romów – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.

W lutym 2012 r. włoski rząd odwołał się od decyzji Rady Stanu (najwyższy sąd administracyjny Włoch) z listopada 2011 r. i kontynuował działania, które łamały prawa społeczności romskiej. Decyzja Sądu Najwyższego ostatecznie zamyka postępowanie w tej sprawie.
Amnesty International wzywa władze włoskie do tego, by przywiązywały szczególną wagę do szacunku i wypełniania obowiązków związanych z prawami człowieka wobec społeczności romskich.

Nowy rząd Włoch musi podjąć działania w tej kwestii i zakończyć przymusowe wysiedlenia, politykę segregacji poprzez umieszczanie Romów w obozach oraz uniemożliwianie im korzystania z mieszkalnictwa socjalnego – dodała Weronika Rokicka.

Organizacja zachęca także władze do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wprowadzenia planu “Nomad Emergency”.

Kontekst
21 maja 2008 r. rząd włoski wykorzystał ustawę 225/1992, aby wprowadzić stan wyjątkowy w osiedlach nomadów w regionie Kampanii, Lacjum i Lombardii, który następnie rozszerzono na Piemont i Wenecję Euganejską.
Rada Ministrów twierdziła, że stan wyjątkowy został ogłoszony w odpowiedzi na sytuację głębokiego niepokoju społecznego, który miał mieć negatywny wpływ na lokalną ludność, porządek publiczny i bezpieczeństwo. Prefektom oddelegowanym w charakterze “komisarzy ds. stanu wyjątkowego” przyznano szczególne uprawienia w celu rozwiązania sytuacji wyjątkowej, w tym możliwość odstępstw od przepisów prawa powszechnego.
Więcej o sytuacji Romów w UE >>
Tłumaczyła: Marta Skassa