Wenezuela: Bezpieczeństwo dla wszystkich podczas referendum

AI Index: AMR 53/013/2004
Referendum narodowe zwołano aby zadecydować, czy prezydent Hugo Chávez ma sprawować swój urząd przez ostatnie dwa lata swej sześcioletniej kadencji.
Kolejne demonstracje uliczne zarówno zwolenników jak i przeciwników rządu zaplanowane są na okres poprzedzający referendum.
Amnesty International ciągle powtarza swe wezwanie skierowane do wszystkich partii o zapewnienie, że poszanowane zostanie prawo do pokojowych demonstracji, oraz że podczas operacji porządkowych w pełni zachowane zostaną międzynarodowe standardy praw człowieka.
„W czasie ostatnich piętnastu lat zapewnienie ochrony policyjnej podczas publicznych demonstracji często kończyło się łamaniem praw człowieka przez policję i siły bezpieczeństwa. We wszystkich przypadkach władzom nie udało się przeprowadzić odpowiedniego dochodzenia i ukarać funkcjonariuszy odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka, ani też skutecznie wprowadzić w życie wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat użycia siły czy broni palnej,” oświadczyła Amnesty International.
„Bezkarność, jaką cieszą się sprawcy nadużyć praw człowieka zachęca do dalszego łamania prawa w szczególnie niestabilnym klimacie politycznym.”
„Podczas gdy zapewnienie ochrony praw człowieka wszystkich obywateli jest głównie obowiązkiem rządu, wszyscy działacze społeczni i polityczni, zarówno zwolennicy opozycji jak i rządu, powinni unikać działań mogących przyczynić się do wzrostu przemocy politycznej i pogorszenia sytuacji praw człowieka.”
Informacje ogólne
Wenezuelska konstytucja – sformułowana ponownie w 1999 roku – stanowi, iż każdy wybrany urzędnik, włącznie z prezydentem, może być poddany ponownemu referendum po osiągnięciu połowy swej kadencji na danym urzędzie. Połowa kadencji Hugo Chávez’a minęła w dniu 19 sierpnia 2003 roku.
Termin referendum ustalono na niedzielę 15 sierpnia. Jeśli prezydent referendum przegra, wybory prezydenckie odbędą się w ciągu miesiąca.
tłumaczenie: Anna Kuczek