Wieka Brytania: Sąd apelacyjny daje zielone światło torturom

AI Index: EUR 45/019/2004
Sąd apelacyjny oddalił apelacje 10 cudzoziemców internowanych bez wyroku i procesu na podstawie antyterrorystycznej ustawy z 2001 roku (Anti-terrorism, Crime and Security Act – ATCSA).
W podwójnym procesie, sąd drugiej instancji w Anglii i Walii wyjaśnił, że dowody stosowania tortur nie będą uznane, gdy są zdobyte bezpośrednio przez brytyjskich agentów lub, w których dostarczaniu brytyjscy agenci uczestniczą.
-Ten warunek nie zapobiega torturom z rąk agentów z innych stanów; a w rzeczywistości, to zachęca i sprzyja temu. Fundamentalnym obowiązkiem wszystkich sądów jest ochrona przed naruszaniem praw człowieka. Dzisiaj, sąd apelacyjny skandalicznie zrzekł się tej najważniejszej powinności,- stwierdziła Amnesty International.
Sąd apelacyjny oddalił wszystkie wnioski, w których wnioskodawcy odwoływali się od  orzeczeń Komisji ds. Imigracji (Special Immmigration Appeals Commission – SIAC) z października 2003, włącznie z orzeczeniem SIAC, że dowody stosowania tortur są dopuszczalne.
-Jeżeli istnieją wystarczające dowody dające podstawy do zatrzymania tych osób, to powinny być one oskarżone zgodnie z rozpoznanym przestępstwem kryminalnym i uczciwie sądzone w procesach sądowych zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi procedurami. W przeciwnym razie osoby te powinny być zwolnione,- twierdzi Amnesty International.
Tło wydarzeń
Zgodnie z ustawą ATCSA, Sekretarz Stanu może uznać cudzoziemców, którzy nie zostali deportowani za „podejrzanych międzynarodowych terrorystów” i zatrzymać ich na czas nieokreślony bez oskarżenia lub procesu. Zatem Amnesty International uważa ustawę ATCSA za dyskryminującą.

Komitet radców prawnych (Committee of Privy Counsellors), który oskarżał na mocy ustawy ATCSA, zalecił w grudniu 2003, natychmiastowe unieważnienie ATCSA, która zezwala na zatrzymanie na czas nieokreślony obywateli nie posiadających obywatelstwa brytyjskiego. Z początkiem tego miesiąca, brytyjski komitet praw człowieka (Parlament Joint Committee on Human Rights) poparł to zalecenie.

Do dzisiaj, 12 osób pozostaje internowanych w Wielkiej Brytanii na podstawie ATCSA. Są one przetrzymywane w bardzo dobrze strzeżonych pomieszczeniach o surowym reżimie. Większość internowanych osób jest przetrzymywana ponad dwa lata. Jedna z osób, z powodów prawnych znana tylko jako G, została wypuszczona za kaucją. Jak dotąd tylko jedna osoba, znana jako M, wygrała apelację od wyroku uznającego ją za międzynarodowego terrorystę.
tłumaczenie Joanna Klimontko