Wielka Brytania/Irak: Rząd Wielkiej Brytanii musi przeprowadzić dochodzenie w sprawie bezprawnych zabójstw

AI Index: EUR 45/031/2004
Sąd Najwyższy poparł zarzuty rodziny Baha Mousa, stwierdzajce, że zarówno Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) i Ustawa o  Prawach Człowieka z 1998 (UPC) odnoszą się do tej sprawy oraz że dotychczasowe dochodzenia nie spełniały wymogów EKPC.
-Rząd brytyjski musi przeprowadzić pełne, niezależne, skuteczne, bezstronne  i dokładne dochodzenie w sprawie śmierci przebywającego w więzieniu Baha Mousa, włączając zarzuty, że zmarł wskutek  tortur lub złego traktowania, gdy przebywał pod nadzorem Wielkiej Brytanii,- stwierdziła Amnesty International.

Amnesty International uważa jednak za niepokojące wnioski Sądu Najwyższego w sprawie pięciu pozostałych przypadków. W istotnym dla sprawy czasie Wielka Brytania sprawowała efektywną kontrolę nad terytorium irackim, gdzie zgony miały miejsce. Mimo tego Sąd Najwyższy stwierdził, że ani EKPC ani UPC nie miały zastosowania w tych przypadkach. AI uważa, że jest to niezgodne z brytyjskimi zobowiązaniami w ramach prawa międzynarodowego.
-Zarówno, EKPC jak i UPC miały zastosowanie to terytorium Iraku, nad którym Wielka Brytania sparowała efektywną kontrolę, wynikającą z jej statusu władzy okupacyjnej. Dlatego też Wielka Brytania musi stosować się do swoich międzynarodowych i krajowych zobowiązań prawnych do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wszystkich domniemanych bezprawnych zabójstw,- stwierdziła organizacja.
Tłumaczenie: Aleksandra Zalska