Wietnam: Le Thi Hong Lien zwolniona !!!

AI Index: ASA 41/009/2005
TREŚĆ ORYGINALEJ PILNEJ AKCJI 
Le Thi Hong Lien ma 21 lat. Pracuje jako nauczycielka dla Katolickiego Kościoła Mennonickiego w Wietnamie. Została aresztowana w czerwcu 2004 r. razem z innymi członkami kościoła. W dniu 12 listopada 2004 r. została skazana na karę 1 roku więzienia. Amnesty International uważa, że została skazana nie dlatego, że postąpiła źle, lecz tylko i wyłącznie ze względu na wyznawaną religię, i fakt, że jest członkinią Kościoła Mennonickiego.
Amnesty International dowiedziała się, że w więzieniu jej stan zdrowia pogorszył się. Podczas pobytu w więziennym szpitalu więzienia Chi Hoa w mieście Ho Chi Minh zapadła na chorobę psychiczną. W szpitalu najprawdopodobniej nie udzielono jej odpowiedniej pomocy medycznej, gdyż stan jej zdrowia stale pogarsza się. Kilku strażników więziennych powiedziało jej rodzinie, że nie wiedzą jak należy opiekować się osobami tak poważnie chorymi, oraz że nogi i ręce Le Thi Hong  Lien zostały przywiązane do łóżka. Podczas pobytu w więzieniu, Le Thi Hong Mien była bita przez strażników więziennych.
Władze wietnamskie próbują ograniczać wolność wyznawania religii, tylko do tych kościołów, którym oficjalnie zezwolono na działalność. Wiele osób z kościołów, którym na działalność nie zezwolono, w tym Kościołowi Mennonickiemu zostało aresztowanych.
Wcześniej Le Thi Hong Lien była wielokrotnie zatrzymywana za udział w pokojowych protestach przeciwko polityce władz. W 2002 r. co najmniej raz została pobita przez funkcjonariuszy policji. Le Thi Hong Lien jest bardzo odważna w działaniach domagających się respektowania prawa do wolności wyznawania religii. Amnesty International obawia się o stan jej zdrowia oraz wzywa władze do zapewnienia jej odpowiedniej opieki medycznej.
Prosimy Ciebie o napisanie listu do Premiera Wietnamu, w którym wyrazisz obawę o stan zdrowia psychicznego Le Thi Hong Lien. Poproś w nim, aby zrobił wszystko, żeby otrzymała odpowiednią opiekę lekarską w szpitalu, który zajmuje się opieką dla osób chorych umysłowo. Poproś także o to, aby wszczęto dochodzenie w związku z jej pobiciem przez funkcjonariuszy policji w 2002 r. Na zakończenie podkreśl, że została ona skazana tylko i wyłącznie z powodu wyznawanej religii oraz, że powinna zostać niezwłocznie zwolniona.
Prosimy o wysyłanie listów na adres:
Phan Van Khai
Office of the Prime Minister
Hoang Hoa Tham
Ha Noi
Socjalistyczna Republika Wietnamu