Wioski Hadidiya i Humsa, Terytoria Palestyńskie

Pomóż palestyńskim mieszkańcom wiosek Hadidiya i Humsa w Dolinie Jordanu w rejonie Zachodniego Brzegu Jordanu, Okupowanych Terytoriów Palestyny (OPT),
Palestyńskim mieszkańcom wiosek Hadidiya i Humsa w Dolinie Jordanu w rejonie Zachodniego Brzegu Jordanu, Okupowanych Terytoriów Palestyny (OPT), grozi natychmiastowa eksmisja przez wojska izraelskie. Mieszkańcy podlegają ograniczeniom w przemieszczaniu się, żyjąc w ciągłym strachu przed zniszczeniem ich domów i wyrzuceniem z zamieszkiwanego rejonu. Odmawia się im także dostępu do wody i ziemi niezbędnych do przetrwania.
Domy dziesiątek rodzin wielokrotnie były niszczone przez izraelską armię. Ludzie muszą ciągle odbudowywać swoje schronienia. 4 czerwca 2009 armia izraelska zniszczyła domy 18 palestyńskich rodzin – ponad 130 ludzi w Ras al-Ahmar niedaleko Humsa i skonfiskowała ich zbiornik na wodę. W Hadidiya rodziny które nie zgadzały się na wysiedlenia i wyburzenia stawały przed Izraelskim Sądem Wojskowym, z małą szansą na wygraną sprawę.
Muhammad Bani Odeh, ojciec szóstki dzieci był zmuszany przeprowadzać się ostatnio cztery razy w obawie przed wysiedleniem. Jak inni mieszkańcy, jego rodzina żyła w zatoce Jordanu od wielu lat, odkąd Izrael zajął zachodni brzeg w 1967. Istnieje ryzyko dalszych natychmiastowych wysiedleń w Humsa.
Setki osób, przeważnie dzieci żyją w ciągłym poczuciu ryzyka, że stracą swój dom i będą musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania. Mieszkańcy musza pobierać wodę z dojeżdżającego do nich zbiornika, który dojeżdża do nich ok. 20 kilometrów. Woda często nie dojeżdża z powodu wielu izraelskich wojskowych punktów kontrolnych. W bliskiej odległości jest studnia, ale woda z niej jest zarezerwowana dla izraelskich osadników.
Wojska izraelskie zmuszają mieszkańców wiosek Hadidiya i Humsa do życia w szczególnie trudnych warunkach. Zabrania się im budowania trwałych obiektów mieszkalnych dlatego też za schronienie służą im namioty i szałasy, które stanowią słabą ochronę przed trudnymi warunkami pogodowymi pustyni. Jednakże, nawet te namiastki domu uważane są przez armię izraelską za -nielegalne-, i odnotowano kilka przypadków ich zniszczenia. Dzieci pokonują kilka kilometrów gruntowej drogi by dotrzeć do szkoły we wsi Tammoun. Mieszkańcy nie maja pozwolenia na podłączenie instalacji elektrycznej ani wodnej, jak również na wiercenie nowych studni. Nie wolno im także korzystać ze studni ani dróg w najbliższej okolicy, gdyż są one przeznaczone wyłącznie do użytku izraelskich osadników zamieszkujących pobliskie osady, takie jak Ro-i, Beqa-ot i Hemdat, które zgodnie z prawem międzynarodowym uważane są za nielegalne.
By zakupić małe ilości wody niezbędnej do zaspokojenia podstawowych potrzeb, mieszkańcy Hadidiya i Humsa muszą pokonywać kilka kilometrów, podczas gdy izraelscy osadnicy mieszkający w pobliskich wioskach posiadają dobrze nawodnione ogrody, sadzawki i używają wody przy intensywnej uprawie roli.
Izraelskie władze utrzymują, że palestyńscy mieszkańcy nie mogą tam dalej mieszkać, ponieważ to jest zamknięta wojskowa strefa, która okala nielegalne osiedla izraelskie.
Wysiedlenia są częścią trwającej dyskryminacji, w której domy Palestyńczyków są burzone, podczas gdy izraelscy osadnicy działają ponad prawem międzynarodowym, budują swoje osady na terenach palestyńskich, czerpiąc korzyści z ich bogactw naturalnych.
Napisz do premiera lub ministra obrony Izraela Izraela:
wyraź sprzeciw wobec wysiedleniom i niszczeniu zabudowań na terenach Humsy i Hadidiya;
Domagaj się zakończenia burzenia i wypędzeń jako aktów dyskryminacji, a także zwrotu skonfiskowanego mienia.
Pisz na jeden z poniższych adresów:
Benjamin Netanyahu
Prime Minister
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street
Hakirya
Jerusalem 91950
Israel
Fax: +972 2 566 4838, +972 2 649 6659
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear Prime Minister/Szanowny Panie Premierze
Ehud Barak
Address Minister of Defence
Ministry of Defence
37 Kaplan Street,
Hakirya
Tel Aviv 61909,
Israel
Fax +972 3 691 6940, +972 3 696 2757, +972 3 691 7915, +972 2 6705415
Email [email protected], [email protected], [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear Minister/Szanowny Panie Ministrze
Możesz również wysłać apel za pośrednictwem Ambasady Izraela:
ul. Krzywickiego 24, 02-078 Warszawa
tel. (0-22) 597 05 00
fax (0-22) 825 16 07
e-mail: [email protected]
Internet: www.israel.pl