Współpraca UE i Libii: Żadnej ochrony dla uchodźców

MDE 19/044/2005
Raport pt. Współpraca imigracyjna z Libią: Perspektywa praw człowieka. Amnesty International informuje Radę UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 14 kwietnia 2005 r. jest dostępny na stronie http://www.amnesty-eu.org

Amnesty International rozumie, iż Ministrowie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będą omawiać możliwość przyszłej współpracy z Libią, dotyczącej nielegalnych imigrantów na podstawie raportu sporządzonego w ubiegłym roku przez Komisję Europejską po misji do tego kraju. Amnesty International udało się ujawnić ten raport, w celu nawiązania dialogu między odpowiednimi stronami, w tym Parlamentem Europejskim.

-Unia Europejska musi dostrzec, że Libia nie gwarantuje w rzeczywistości żadnych praw uchodźcom. Władze Libii nie pozwalają Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na wykonywanie swoich obowiązków na terenie kraju. Ludzie zostali zmuszeni do powrotu do Libii z krajów Europy, z dużym ryzykiem bycia przetrzymywanymi w poniżających warunkach i z ryzykiem dalszych wydaleń do krajów, w których muszą oni stawiać czoła torturom i przetrzymywaniu w więzieniach,- powiedział Dick Oosting, Dyrektor Biura UE Amnesty International.

-W tym kontekście deportacje nielegalnych imigrantów do Libii, wielokrotnie przeprowadzane przez państwa członkowskie UE, a zwłaszcza Włochy i Maltę, powinny być natychmiast wstrzymane, gdyż takie postępowanie stanowi naruszenie zobowiązań państw należących do Unii wobec prawa międzynarodowego,- dodał Oosting.

W opracowaniu Amnesty International przedstawia swoje obawy dotyczące krajów UE starających się rozwinąć ad hoc mechanizmy współpracy z Libią w sprawie nielegalnej imigracji bez zapewnienia odpowiedniej ochrony prawom człowieka.

-Takie działanie z pewnością poddałoby w wątpliwość wiarygodność unijnego Procesu Barcelońskiego toczącego się z krajami śródziemnomorskimi, który oprócz innych zadań ma również na celu zwiększenie szacunek dla praw człowieka na całym obszarze,- ostrzegł Dick Oosting. -Jeśli UE zaangażuje się w sprawę w Libii, dialog i współpraca na szczeblu unijnym powinny, chociaż w minimalnym stopniu, obejmować warunkowość praw człowieka-.
tłumaczenie: Aleksandra Ludwig