Wybrzeże Kości Słoniowej: Uchodźcom z Liberii grozi nieuchronne ryzyko

AFR 34/003/2003
-Uchodźcy z Liberii, objęci falą przemocy przetaczającą się od minionego września przez Wybrzeże Kości Słoniowej, są narażeni na nieuchronne ryzyko śmierci-, powiedzieli dziś przedstawiciele Amnesty International.

Liberyjczycy, którzy uciekli przed wewnętrznym konfliktem zbrojnym w swoim kraju, stanowią największą społeczność uchodźców na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Obecnie grozi im niebezpieczeństwo utraty życia w kraju, w którym szukali schronienia.

-Uchodźcy z Liberii są automatycznie kojarzeni ze zbrojną opozycją Wybrzeża Kości Słoniowej-, powiedzieli przedstawiciele Amnesty International. -Są zabijani zarówno przez służby bezpieczeństwa Wybrzeża, jak i grupy cywilów, uzbrajanych czasem przez rząd-.

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców podkreślił, że uchodźcom z Liberii grozi wyjątkowe niebezpieczeństwo i poszukiwał skutecznych rozwiązań mających na celu ich ochronę. Ciągle ponawiane prośby o przyjęcie uchodźców, kierowane do innych krajów Zachodniej Afryki, jak również wezwania pod adresem rządu Wybrzeża do ułatwienia przeniesienia ich w bezpieczniejsze miejsca na terenie kraju oraz zapewnienia im dostatecznego bezpieczeństwa pozostały jednak niezauważone.

Wielu uchodźcom z Liberii przebywającym na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a w szczególności tym należącym do grup etnicznych Krahn i Mandingo, znów groziłoby niebezpieczeństwo śmierci, tortur lub znęcania się ze strony sił bezpieczeństwa w Liberii, gdyby wrócili do kraju, w którym konflikt nasilił się ostatnio i rozprzestrzenił się, obejmując również te obszary, które wcześniej nie były dotknięte walkami. Szacuje się, że pomimo niebezpieczeństw związanych z powrotem do kraju, już 43 tysiące Liberyjczyków, nie mając innego wyboru, wróciły w miejsce, gdzie czeka ich niepewna przyszłość.

Dramatyczne położenie Liberyjczyków, którzy pozostali w Wybrzeżu, pogarsza się z dnia na dzień ze względu na coraz bardziej negatywne nastawienia do nich, spowodowanego przede wszystkim powszechnym postrzeganiem ich jako siły destabilizującej oraz stronników zbrojnej opozycji na Wybrzeżu Kości Słoniowej, do której dołączyli liberyjscy bojownicy, przekraczający granicę z Wybrzeżem. Tymczasem jednak uchodźcy z Liberii na Wybrzeżu Kości Słoniowej byli nękani również przez uzbrojone grupy opozycji.

-Władze Wybrzeża Kości Słoniowej muszą podjąć natychmiastowe środki w celu zakończenia ataków na uchodźców z Liberii oraz w pełni współpracować z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców przy poszukiwaniu bezpieczniejszych miejsc, w których można umieścić uchodźców liberyjskich-, powiedzieli przedstawiciele Amnesty International.

Amnesty International wzywa ponadto społeczność międzynarodową do zapewnienia Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców dodatkowego wsparcia finansowego, tak aby był w stanie zapewnić ochronę uchodźcom z Liberii w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

-Społeczność międzynarodowa musi przyjąć współodpowiedzialność za ochronę tych uchodźców-, orzekli przedstawiciele Amnesty International. -Trzeba pomóc innym krajom Zachodniej Afryki, z których niektóre już przyjęły ogromną liczbę uchodźców, aby poradziły sobie z prawdopodobnym dalszym napływem uchodźców-.

-Granice innych państw regionu muszą pozostać otwarte, tak aby uchodźcy z Liberii narażeni na nieuchronne niebezpieczeństwo na Wybrzeżu Kości Słoniowej mogli je bez ograniczeń przekraczać-, dodali przedstawiciele Amnesty International.

Należy udostępnić bezpieczne miejsca w krajach trzecich, w które będzie można przesiedlić grupy uznawane za szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, włączając uchodźców z Liberii, którzy nie mają perspektyw na inne trwałe rozwiązanie w swojej tragicznej sytuacji.

Siły francuskie rozmieszczone w Wybrzeżu Kości Słoniowej, jak również siły Wspólnoty Ekonomicznej Krajów Zachodniej Afryki (ECOWAS), otrzymały od Organizacji Narodów Zjednoczonych ścisłe zalecenie ochrony cywilów. Rezolucja 1464 (2003) Rady Bezpieczeństwa ONZ z 4 lutego 2003 upoważniła je do podjęcia, -w obrębie strefy ich działania i przy użyciu wszelkich dostępnych im środków-, niezbędnych kroków -mających na celu zapewnienie […] ochrony osobom cywilnym bezpośrednio zagrożonym przemocą fizyczną-.

-Oddziały rozmieszczone na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej, zarówno francuskie, jak i innych krajów Zachodniej Afryki, muszą energicznie wprowadzać w życie zalecenie ochrony cywilów, włączając uchodźców z Liberii, którym grozi szczególne niebezpieczeństwo-, stwierdzili przedstawiciele Amnesty International.
Tłumaczenie: Katarzyna Gawlicz