Wznowienie egzekucji to karygodny polityczny manewr

– Politycy muszą zaprzestać populistycznych zagrywek i zająć się bezpieczeństwem publicznym. Po prostu nie ma przekonujących dowodów na to, że kara śmierci pełni szczególną funkcję odstraszającą. Politycy powinni skupić się na skutecznych rozwiązaniach w celu rozliczenia zbrodni – powiedziała Audrey Gaughran, Dyrektorka Amnesty International do Spraw Globalnych.
Aby uczcić Światowy Dzień Przeciwko Karze Śmierci Amnesty International opublikowała nowy briefing zatytułowany Not Making Us Safer, który wskazuje na brak dowodów na poparcie tezy, że kara śmierci zmniejsza liczbę poważnych przestępstw.
Kilka krajów świata wznowiła lub planuje wznowić egzekucje. Często jest to reakcja na wysokie lub rosnące wskaźniki przestępczości lub na szczególnie odrażające morderstwa .
W ubiegłym roku odnotowano wznowienia egzekucji w Gambii, Indii, Indonezji, Kuwejcie, Nigerii, Pakistanie, a także ostatnio w Wietnamie .
Państwa wykonujące karę śmierci pozostają jednak w mniejszości – 140 krajów zniosło już karę śmierci w prawie lub w praktyce.
Nie ma przekonujących dowodów na to, że wznowienie egzekucji ma wpływ na kontrolę przestępczości:

  • Indie odnotowały spadek liczby morderstw o 23 procent w ciągu ostatniego dziesięciolecia a w latach 2004 – 2011 nie przeprowadzono żadnej egzekucji.
  • W Kanadzie liczba zabójstw spadła po 1976 roku, kiedy to zniesiono karę śmierci.
  • Ostatnie badania przeprowadzone w Trynidadzie i Tobago również nie stwierdziły żadnej zależności między egzekucjami, pozbawieniem wolności i przestępczością.

– Postawa polityczna na rzecz wznowienia egzekucji odwraca uwagę od długoterminowych rozwiązań, które są skuteczne w przypadku problemów systemu wymiaru sprawiedliwości – podkreśla Audrey Gaughran.
Skuteczne działania policji, dobre funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, poprawa poziomu edukacji i zatrudnienia okazały się być kluczowe dla redukcji poziomu przestępczości.
Politycy często wskazują wysoki poziom poparcia dla kary śmierci w społeczeństwie jako usprawiedliwienie jej stosowania. Jednak sondaże mają tendencję do upraszczania złożoności opinii publicznej.
Gdy weźmie się pod uwagę rozmaite czynniki, w tym ryzyko egzekucji niewinnych i niesprawiedliwego procesu sądowego, społeczne poparcie dla kary śmierci spadnie.
– Ofiary zbrodni zasługują na sprawiedliwość, ale kara śmierci nie jest rozwiązaniem – dodaje Audrey Gaughran – Wznowienie egzekucji w cele kreowania wizerunku polityka walczącego z przestępczością czyni życie ludzi zależnym od politycznych rozgrywek.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci w każdym przypadku, niezależnie od metody jej wykonania, natury popełnionego przestępstwa czy cech sprawcy.
Kara śmierci narusza prawo do życia zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jest najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą z kar.