Zatrudnimy Specjalistę/Specjalistkę ds. komunikacji z członkostwem

Stowarzyszenie Amnesty International, członek światowego ruchu Amnesty International, jedna z największych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i na świecie, poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty / Specjalistki ds. komunikacji z członkostwem.
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :

 • współpraca z Managerką Fundraisingu i innymi członkami zespołu
 • obsługa bazy danych – po przeszkoleniu,
 • przygotowanie malingów, skryptów, innych materiałów skierowanych do członkostwa
 • prowadzenie monitoringu prowadzonych działań
 • przygotowywanie projektów komunikacyjnych

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe lub studentka/student V roku studiów,
 • doświadczenie w przygotowywaniu pism, tekstów, informacji
 • bardzo dobra znajomość Excel
 • zdolności analityczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie tematyką trendów w marketingu i komunikacji
 • znajomość specyfiki pracy sektora organizacji pozarządowych
 • dyspozycyjność w dniach 18-19 marca w celu przeszkolenia

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (3/4 etatu) w ramach umowy zlecenie w organizacji o ugruntowanej pozycji na okres 4 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia)
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie,

Zatrudnienie jest oferowane od 1 marca 2010 roku.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres [email protected] do 14 lutego 2010 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 15-16 lutego 2010.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy