Zbiorowe gwałty w Demokratycznej Republice Konga: Unia Europejska powinna zadbać o to, by pomoc trafiała bezpośrednio do ofiar

Raport Amnesty International: Demokratyczna Republika Konga: masowe gwałty: czas temu zaradzić (dostępny pod adresem http://www.amnesty-eu.org) dokumentuje przypadki brutalnej przemocy seksualnej oraz ukazuje brak dostępu do opieki medycznej, która jest jedną z najbardziej pilnych potrzeb ofiar gwałtu.

-Unia Europejska jest dla Demokratycznej Republiki Konga jednym z podstawowych źródeł pomocy, dlatego ma duży wpływ na sposób wydatkowania pieniędzy. Wzywamy ministrów spotykających się dziś na szczeblu unijnym w celu przedyskutowania kwestii takich jak zdrowie, prawa reprodukcyjne i problem HIV/AIDS, do zapewnienia, że opieka medyczna dla ofiar gwałtu stanie się jednym z priorytetowych punktów w unijnym programie pomocy dla Demokratycznej Republiki Konga,- powiedział Dick Oosting, Dyrektor biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.

-To szansa dla Unii Europejskiej na uczynienie lepszym życia dziesiątek kobiet, dziewcząt i dzieci, które są ofiarami jednych z najbardziej rozpowszechnionych i brutalnych przypadków gwałtu, jakie kiedykolwiek miały miejsce w sytuacjach konfliktu zbrojnego,- dodał Dick Oosting.

Raport Amnesty International pokazuje w jaki sposób kobiety, dziewczęta, dzieci a nawet niemowlęta, jak również mężczyźni systematycznie poddawani byli gwałtom i torturom we wschodniej części Konga, gdzie ponad 20 grup zbrojnych walczyło o przejęcie kontroli nad złożami kraju.

Część osób to ofiary wielokrotnego gwałtu i innych form przemocy seksualnej w niezależnych od siebie okolicznościach i ze strony różnych sił biorących udział w wojnie. Inne były gwałcone nawet przez 25 bojowników bądź spędzały miesiące lub lata w seksualnej niewoli. Gwałtom często towarzyszyły tortury o podłożu seksualnym, takie jak przebijanie bagnetem czy też wkładanie ostrych przedmiotów do pochwy a nawet oddawanie strzałów w okolice genitaliów.

Podczas gdy niezliczone kobiety i dziewczęta potrzebują niezwłocznej opieki a wiele z nich cierpi na zaburzenia pourazowe w wyniku bolesnych doświadczeń, nie uczyniono jak dotąd żadnych zorganizowanych działań w celu udzielenia im pomocy.

Amnesty International jest zaniepokojona faktem, że zarówno rząd Demokratycznej Republiki Konga jak i społeczność międzynarodowa nie spieszą się z wypełnianiem swoich zobowiązań o ochronie prawa człowieka do zdrowia w przypadku ofiar gwałtów jak również całego kongijskiego społeczeństwa.
Amnesty International wzywa rząd Demokratycznej Republiki Konga oraz społeczność międzynarodową łącznie z Unią Europejską do podjęcia natychmiastowych działań w celu ułatwienia ofiarom gwałtu dostępu do opieki medycznej oraz w celu uczynienia poprawy systemu opieki medycznej w Kongu zadaniem priorytetowym.
 
Zobacz także video http://emedia.amnesty.org/drc-261004-eng.ram
tłumaczenie: Magdalena Laskowska