cover laureaci Pióra Nadziei

Zgłoszenia do nagrody Pióro Nadziei 2021 otwarte!

Od 3 do 23 stycznia do północy można przesyłać zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei, przyznawanej co roku przez Amnesty International osobie, która swoją pracą medialną w Polsce w 2021 roku przyczyniła się do pozytywnej zmiany na rzecz praw człowieka.


Nagroda Pióro Nadziei to wyróżnienie dla tych, którzy swoją pracą medialną sprawiają, że prawa człowieka rezonują w przestrzeni publicznej. Ich wysiłek, rzetelność i staranność, a także nowatorskie podejście do przedstawiania tematów i historii przekładają się na oddźwięk medialny i społeczny. Do konkursu zgłaszać można kandydatury dziennikarzy, blogerów, pisarzy i innych osób związanych z mediami.

Jury konkursowe przy ocenie kandydatur weźmie pod uwagę między innymi poruszanie ważnego społecznie tematu, rzetelność i staranność, wpływ na rzeczywistość, oddźwięk medialny i społeczny pracy oraz nowatorskie podejście do przedstawiania tematu/historii.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz do 23 stycznia 2022 roku do godz. 23:59, w temacie maila wpisując imię i nazwisko zgłaszanej osoby, a w treści wiadomości uzasadnienie. Kandydatury osób mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne, redakcje, organizacje pozarządowe lub firmy. Nie przyjmujemy zgłoszeń wysłanych poza dedykowanym formularzem.

Pośród jurorów znajdą się: dyrektorka Stowarzyszenia Anna Błaszczak-Banasiak, osoba reprezentująca Radę Programową Amnesty Polska oraz dwoje ekspertów zewnętrznych. Pełny skład jury zostanie przedstawiony do końca stycznia.

Wkrótce więcej informacji na temat tegorocznej edycji!

Więcej o nagrodzie medialnej i poprzednich edycjach>>>